1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Bekend van plaquettes en monumenten

1940 - 1945

S.F.J. Martens

Tekst bidprentje voor S.F.J. Martens

Sylvester Franciscus Josphus Martens

 

         

Vest Martens was sinds 1939, terugkerend van studie op Grootseminarie, student rechtsgeleerdheid aan de Rooms Katholieke Universiteit te Nijmegen. Na de sluiting van de universiteit in april 1943 dook hij onder. In juli van dat jaar kreeg hij heimwee en besloot naar zijn ouderlijk huis in Beers terug te keren. Uit angst ontdekt te worden durfde hij de pont over de Maas bij Mook niet te nemen en besloot de rivier zwemmend over te steken, waarbij hij  verdronk.

Bron: Zijn naam wordt vermeld op de gedenkplaat voor de ten gevolge van de oorlog omgekomen leden van de academische gemeenschap van de Rooms Katholieke Universiteit te Nijmegen; Gedenkboek 1940-1945 van de katholieke academische gemeenschap, Leiden 1947, p. 98; e-mails Peter van Schaijk 30 sept.2012 met tekst bidprentje, 1 okt. 2012 met foto, 7 aug 2016 brief PvanS met bidprentje en foto; PK(geen);

 

Persoongegevens

Overlijdensgegevens

Naam:
S.F.J. Martens
Voornamen:
Sylvester Franciscus Josphus
Roepnaam:
"Vest"
Geslacht:
Man
Nationaliteit:
Nederlandse
Geloof:
rooms-katholiek
Beroep:
Student Rechtsgeleerdheid
Burgerlijke staat:
ongehuwd
Adres:
Woonplaats:
Beers
 
Geboortedatum:
30-04-1917
Geboortedatum toevoeging:
Geboorteplaats:
Beers
Datum:
01-07-1943
Datum toevoeging:
juli 1943, datum onzeker
Leeftijd:
26 jaar

Plaats:
Mook en Middelaar
Locatie:
Rivier de Maas
Begraafplaats:
onbekend
Omstandigheid:
verdronken
 
Categorie:
Burgers
Dossiernummer:
Radboud Universiteit

Universitaire gemeenschap Katholieke Universiteit Nijmegen

De Nijmeegse academische gemeenschap moest 47 oorlogsdoden betreuren: drie hoogleraren, negentien studenten en 25 alumni.

 

In zijn herdenkingsrede van 17 september 1945 noemde rector magnificus B.H.D. Hermesdorf de namen, en de omstandigheden waaronder ze overleden, van alle toen bekende gevallenen, dus hoogleraren, studenten én alumni, om wie "de universitaire gemeenschap dagen van rouw en smart" had gekend. "De Carolina had gebeden voor hun zielerust. Zij is fier op haar dooden."[1] Op de later gemaakte, en dus completere, gedenkplaquette die in de aula hangt, staan de 47 namen vermeld, opnieuw inclusief 25 alumni.

 

De namen van de omgekomen leden van deze universitaire gemeenschap zijn in eerste instantie ondergebracht bij de gebeurtenis waardoor zij omkwamen. Een compleet overzicht is te krijgen met dit Google-commando.[1] B.H.D. Hermesdorf, ?De Katholieke Universiteit in 19423-3, 1943-4 en 1944-5. Rede uitgesproken ter gelegenheid van den aanvang van het nieuwe studiejaar op maandag 17 september 1945?, in: Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 1942-1946 (Nijmegen, Utrecht 1946), 49.

 

 

 

De Nijmeegse academische gemeenschap moest 47 oorlogsdoden betreuren: drie hoogleraren, negentien studenten en 25 alumni.

 

In zijn herdenkingsrede van 17 september 1945 noemde rector magnificus B.H.D. Hermesdorf de namen, en de omstandigheden waaronder ze overleden, van alle toen bekende gevallenen, dus hoogleraren, studenten én alumni, om wie "de universitaire gemeenschap dagen van rouw en smart" had gekend. "De Carolina had gebeden voor hun zielerust. Zij is fier op haar dooden."[1] Op de later gemaakte, en dus completere, gedenkplaquette die in de aula hangt, staan de 47 namen vermeld, opnieuw inclusief 25 alumni.

 

De namen van de omgekomen leden van deze universitaire gemeenschap zijn in eerste instantie ondergebracht bij de gebeurtenis waardoor zij omkwamen. Een compleet overzicht is te krijgen met dit Google-commando.[1] B.H.D. Hermesdorf, ?De Katholieke Universiteit in 19423-3, 1943-4 en 1944-5. Rede uitgesproken ter gelegenheid van den aanvang van het nieuwe studiejaar op maandag 17 september 1945?, in: Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 1942-1946 (Nijmegen, Utrecht 1946), 49.

 

 

 

Lees meer
Voor andere personen bij deze gebeurtenis kies:

Universitaire gemeenschap Katholieke Universiteit Nijmegen

Meer dan een naam dankzij u. Heeft u informatie over of foto’s van personen op deze site, stuur deze dan naar ons via contact.