1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Zoekhulp

Zoeken kan op de volgende manieren:

zoeken op persoon: kies voor "zoek op persoon" en vul vervolgens in het vak Naam of Meisjesnaam de betreffende achternaam in, maar zonder voorvoegsels (zoals: van/von, van de, ter, den). De selectie in de onderstaande tabel past zich automatisch aan. Klikken op het groene kruisje voor de naam leidt naar een pop-up-scherm met de hoofdkenmerken van die persoon. Klikken op de naam leidt naar de volledige persoonspagina van die persoon. In de tabel van geselecteerde personen is het mogelijk om de sortering in de velden aan te passen met de rode pijltjes meteen na de kolomtitels of om de selectie verder te beperken met een zoekterm in het zoekveld meteen rechts boven de tabel. Het is ook mogelijk om de oorlogsdoden in een bepaalde straat of op een bepaalde sterfdatum te selecteren door het Achternaam-veld leeg te laten en  een of meer van de andere velden in te vullen, bijvoorbeeld Sterreschansweg of zelfs Sterreschansweg 97. Zo kun je groepen personen selecteren op geslacht, nationaliteit, geloof/kerkgenootschap, huwelijkse staat, geboorteplaats, adres, geboortedatum, overlijdensplaats, overlijdensdatum, doodsomstandigheid en oorlogscategorie (bijv. burgers, militairen, joden, zigeuners, verzetsmensen). 

zoeken op gebeurtenis: kies voor "zoek op gebeurtenis" en kies vervolgens voor een van de 22 alfabetisch geordende hoofdonderwerpen en/of termen in de titel (bijv. plaatsnaam) of datum van een gebeurtenis (bijv. 1942 of 28 oktober of oktober 1944). De selectie in de onderstaande tabel past zich automatisch aan. Klikken op de titel van de gebeurtenis leidt naar de betreffende gebeurtenispagina. Die bevat een beschrijving van de gebeurtenis en links naar de personen die daarbij om het leven zijn gekomen. In de tabel van geselecteerde gebeurtenissen is het zo nodig nog mogelijk om de sortering in de velden aan te passen met de rode pijltjes meteen na de kolomtitels of om de selectie verder te beperken met een zoekterm in het zoekveld meteen rechts boven de tabel.

zoeken op jaar: klik op een van de jaartallen in de verticale jaarbalk aan de linkerkant van het scherm; vul vervolgens een of meer van de keuzevelden in. De selectie in de onderstaande tabel past zich automatisch aan. Zo nodig is het nog mogelijk om de sortering in de velden aan te passen met de rode pijltjes meteen na de kolomtitels of om de selectie verder te beperken met een zoekterm in het zoekveld meteen rechts boven de tabel.

- zoeken naar totaalcijfers: je wilt bijvoorbeeld graag weten hoeveel Nederlandse militairen er in de hele Tweede Wereldoorlog in en uit Nijmegen zijn omgekomen. Kies 'Zoek op persoon', klik bij Oorlogscategorie 'Nederlandse militairen' aan en let op de regel direct boven de tabel. Die vermeldt dat er 198 resultaten zijn geselecteerd. Zoveel Nederlandse militairen in en uit Nijmegen zijn er dus in de Tweede Wereldoorlog omgekomen. Wil je weten hoeveel er dat per oorlogsjaar waren, dan vul je bovendien bij Overlijdensdatum bijvoorbeeld 1940 in. In de regel boven de tabel zie je nu het antwoord staan: 49. Vervolgens doe je steeds hetzelfde voor 1941, 1942, 1943, 1944 en 1945. Zo kun je voor allerlei vragen twee of meer selectiecriteria combineren om totaalcijfers te achterhalen.

hele site doorzoeken: rechtsboven in de rode balk bevindt zich een Google-zoekvak. Daarmee is het mogelijk de gehele site www.oorlogsdodennijmegen.nl te doorzoeken, dus ook de tekstvelden bij de personen en de gebeurtenissen. Tips

- foto's pauzeren: de doorlopende vertoning van meer foto's op een persoonspagina kun je stilzetten door op de knop || te drukken meteen rechts naast de afbeelding. Met de driehoekknop > daarnaast zet je de doorlopende vertoning weer aan.

- resultaten op kaart: via de Historische @tlas Nijmegen (http://kaart.nijmegen.nl/historie/) is het mogelijk om de data van de database Oorlogsdoden Nijmegen op een kaart van Nijmegen afgebeeld te krijgen. Kies daar voor de ingang Tweede Wereldoorlog en vervolgens voor een of meer van de opties -Bebouwing 1944, -Oorlogsdoden per woonadres met de onderverdelingen: Burgers: Joden, Roma en Sinti, verzetsmensen; Militairen: Duits, Geallieerd, Nederlands dan wel -Oorlogsdoden per gebeurtenis met de onderverdeling in diverse perioden.