1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Welkom op de site over oorlogsdoden van en in de Gemeente Nijmegen

Nijmegen kwam als een van de zwaarst getroffen steden uit de Tweede Wereldoorlog. Met deze site willen we een digitaal monument oprichten voor de duizenden (laatste schatting: ruim 3700) personen die  toen door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen in of buiten Nijmegen, maar die in de stad woonden, werkten of tijdelijk verbleven of daar begraven werden.  Zie voor meer informatie de rubriek 'Doel en opzet'.

custom caption

52. Bominslag Keizer Karelplein

29 oktober 1944

L. Frontstad Nijmegen

Op 29 oktober 1944 werden de gehele dag aanvallen op Nijmegen door de Duitsers uitgevoerd

Wie was


Ch.J. Muller

Overleden in Nijmeegs ziekenhuis aan de buikverwondingen opgelopen bij artilleriebeschieting. Bron: www.marketgarden.com/database/roll5 ; OS ...

Meer dan een naam dankzij u. Heeft u informatie over of foto’s van personen op deze site, stuur deze dan naar ons via contact.