1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Bronnen en afkortingen

Bronnen

Collectie Bart Janssen = kopij voor zijn (nog te verschijnen) boek over slachtoffers in Nijmegen

Commonwealth War Graves Commission = de Britse pendant van de OGS. Zie www.cwgc.org

Genlias = www.genlias.nl en is vanaf 1 jan. '13 gewijzigd opgenomen in www.wiewaswie.nl

Kooistra = Jack Kooistra, Een laatste saluut. Fryslan in de oorlog, Leeuwarden 2005, 2 dln (ook digitaal: www.eenlaatstesaluut.nl )

 

Literatuur

Het handboek over de geschiedenis van Nijmegen is de driedelige Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, Wormer 2005, in het bijzonder deel drie over de 19e en 20e eeuw.

Globale informatie over Nijmegen in WW II: Frank M. Eliëns, Nijmegen tussen bezetting en bevrijding, Zaltbommel 1995

Bart Janssen, De pijn die blijft.Ooggetuigenverslagen over het bombardement van Nijmegen 22 februari 1944, Nijmegen 2005

Joost Rosendaal, Nijmegen '44. Verwoesting, verdriet en verwerking, Nijmegen 2009

Lennert Savenije,  Nijmegen, collaboratie en verzet; een stad in oorlogstijd, Nijmegen 2018

Afkortingen

LBD = LuchtBeschermingsDienst

 

OGS = Oorlogsgravenstichting Zie www.ogs.nl

 

PK = Persoonskaart (Gemeentelijke Basisadministratie)

 

RAN = Regionaal Archief Nijmegen

 

Volksbund = de Duitse pendant van de OGS voor de Duitse Kriegsgräber. Zie www.volksbund.de