1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Bekend van plaquettes en monumenten

1940 - 1945

Herdenkingsplaquette in het Bestuursgebouw van de Radboud Univeristeit

Aula van de Katholieke Universiteit Nijmegen

Universitaire gemeenschap Katholieke Universiteit Nijmegen

De Katholieke Universiteit betreurde enkele tientallen slachtoffers

De Nijmeegse academische gemeenschap moest 47 oorlogsdoden betreuren: drie hoogleraren, negentien studenten en 25 alumni.

 

In zijn herdenkingsrede van 17 september 1945 noemde rector magnificus B.H.D. Hermesdorf de namen, en de omstandigheden waaronder ze overleden, van alle toen bekende gevallenen, dus hoogleraren, studenten én alumni, om wie "de universitaire gemeenschap dagen van rouw en smart" had gekend. "De Carolina had gebeden voor hun zielerust. Zij is fier op haar dooden."[1] Op de later gemaakte, en dus completere, gedenkplaquette die in de aula hangt, staan de 47 namen vermeld, opnieuw inclusief 25 alumni.

 

De namen van de omgekomen leden van deze universitaire gemeenschap zijn in eerste instantie ondergebracht bij de gebeurtenis waardoor zij omkwamen. Een compleet overzicht is te krijgen met dit Google-commando.[1] B.H.D. Hermesdorf, ?De Katholieke Universiteit in 19423-3, 1943-4 en 1944-5. Rede uitgesproken ter gelegenheid van den aanvang van het nieuwe studiejaar op maandag 17 september 1945?, in: Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 1942-1946 (Nijmegen, Utrecht 1946), 49.

 

 

 

Personen

G.J. de Groot

Gerard Jozef was de zoon van Petrus de Groot( Uden 21-10-1890) en Elisabeth Wilhelmina Maria Voss ( Schijndel 30-3-1893). Zij trouwden en ve ......

S.F.J. Martens

Vest Martens was sinds 1939 terugkerend van studie op Grootseminarie student rechtsgeleerdheid aan de Rooms Katholieke Universiteit te Nijme ......