1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Marie Louisa Henriette Zilkens

Bombardement 22 februari - Oude Stadsgracht 3

22 februari 1944

     

Marie-LouisaeZilkens was sinds 1940 studente aan de theologisch-maatschappelijke afdeling van de Rooms-Katholieke Universiteit te Nijmegen. 

In mei 1941 schreef de moeder van Marie-Louise naar de rijkscommissaris dr. Arthur Seyss-Inquart, met de mededeling dat haar dochter zodra zij meerderjarig werd op 1 juli 1941, wilde trouwen met een Joodse man van 31 jaar, Marcos Rozelaar (moet zijn Roselaar), afkomstig uit Amsterdam, Johann Keplerstraat 23 ( later wonende  in Den Haag in de Van Speykstraat 27, en nog later in de Abrikozenstraat 211).  Het komt erop neer dat  zij verzoekt om in te grijpen zodat het huwelijks geen doorgang zal vinden."Zoals de Rijkscommissaris wel zal snappen , heeft ze ernstig bezwaar tegen een huwelijk tussen beiden". (citaat uit haar brief). De kwestie kom op het bureau van het hoofd van de afdeling binnenlands bestuur, mr. Johannes Marinus Kan, Deze mr. Kan, zou het na de oorlog brengen tot secretaris -generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en lid van de Raad van State. Hij stuurt de kwestie door naar P.C. Wesseling, hoofd vd afd. verkiezingen en burgelijkse stand van de gemeente Den Haag, met het dringende verzoek de genoemde Marcos Roselaar te ontbieden en hem erop te wijzen op de moeilijkheden"die kunnen ontstaan als hij niet afziet van zijn voornemen met mejuffrouw Zilkens tegen de zin van haar moeder een huwelijk aan te gaan". Uit de brief van Wesseling aan Mr . Kan blijkt dat ontdekt wordt dat Marcos Roselaar zich nog niet had ingeschreven als vol-Jood. Ondanks zijn Argentijns paspoort moet hij zich toch inschrijven. Ook moet hij (zeker voorlopig) afzien van een huwelijk met Marie-Louise Zilkens. Op 15 augustus 1942 heeft een Duitse ambtenaar op de brief gekrabbeld "Vermerk: Voller Erfolg der Bemühung. (Notitie: volledig succes van de inspanning).  Bron Sytze van der Zee "Vogelvrij":de jacht op de Joodse onderduiker". pag..................

Na de sluiting van de universiteit in april 1943, ging Marie-Louise werken op een kantoor.  In 1944 kwam zij op 22 februari om het leven bij het bombardement op het centrum van Nijmegen. Zij was de dochter van Jan C.L. Zilkens en Henriëtta van der Eerden.

Bron: PK; Haar naam wordt vermeld op de gedenkplaat voor de ten gevolge van de oorlog omgekomen leden van de academische gemeenschap van de Rooms Katholieke Universiteit te Nijmegen; Bart Janssen, De pijn die blijft, blz. 688 noteert als eerste voornaam : Maria.; Zoeklicht 2000, p.16

Grafinformatie : zij is begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Graafseweg te Nijmegen. Graf id. nr: 1406103 Begraafplaats nr: 3445 (Plaats) aanduiding: 0755

Naam:
M.L.H. Zilkens
Voornamen:
Marie Louisa Henriette
Roepnaam:
Marie-Louise
Geslacht:
Vrouw
Nationaliteit:
Nederlandse
Geloof/kerkgenootschap:
rooms-katholiek
Beroep:
Studente
Burgerlijke staat:
ongehuwd
Adres:
Oude Stadsgracht 3
Woonplaats:
Nijmegen
 
Geboortedatum:
24-04-1917
Geboortedatum toevoeging:
Geboorteplaats:
Boxtel
 
Overlijdensdatum:
22-02-1944
Overlijdensdatum toevoeging:
Overlijdensplaats:
Nijmegen
Overlijdenslocatie:
Oude Stadsgracht 3 (A)
Begraafplaats:
Algemene Begraafplaats Graafseweg
Doodsomstandigheid:
bombardement
 
Gebeurtenis groep:
Bombardement 22 februari 1944 Nijmegen
Gebeurtenis:
Bombardement 22 februari - Oude Stadsgracht 3
Oorlogscategorie:
Burgers
Dossiernummer:
universiteit

Gebeurtenis

Bombardement 22 februari - Oude Stadsgracht 3

Het grootste deel van de Oude Stadsgracht werd niet getroffen, maar op nr 3 viel wel en bom

Personen

J. Ypeij

De 38-jarige Jan Ypeij werd geboren in Heerenveen en was de zoon van Eltje Ypeij en Geesje Jager. Jan was gehuwd met Alida Hielkema ( Heeren ......