1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Henricus Wilhelmus Cornelis van Werkhoven

Friesenwall

Sept.'44 - dec.'44

    Van Werkhoven werd opgepakt op 14 augustus 1944 door de Arbeidscontroledienst, toen hij in een logement aan de Veerstraat in Wageningen verbleef  als koopman in waren. Via Arnhem werd hij naar Kamp Amersfoort gebracht en vandaar op 10 sept'44 naar het concentratiekamp Neuengamme als  gevangene nr. 49660. In september 1944 werd als Aussenlager van het concentratiekamp Neuengamme het kamp Husum-Schwesing ingericht voor de aanleg van de Friesenwall, een Duitse verdedigingslinie tegen een mogelijke geallieerde invasie op de Noordzeekust. Van Werkhoven( Häftling 49660) kwam er ook terecht. Door de lange werkdagen van tien tot twaalf uren in erbarmelijke omstandigheden zijn veel gevangenen om het leven gekomen, onder wie ook veel Nederlanders zoals ook Van Werkhoven op 4 nov.'44. Eind december 1944 werden de werkzaamheden gestaakt omdat het verloop van de oorlog verdere aanleg van de Friesenwall zinloos maakte. De overlevenden werden terug gebracht naar Neuengamme. Van Werkhoven was toen al overleden. 

Bronnen: Gevangene in Neuengamme, zie J. Schuyf ; OGS met foto van grafsteen; www.wageningen1940-1945.nl ; Totenbuch Konzentrationslager Neuengamme; www.wikipedia.de onder KZ Husum-Schwesing; e-mail Edwin Vrielink 7 febr. 2018; https://monumment.vriendenkringneuengamme.nl

Naam:
H.W.C. van Werkhoven
Voornamen:
Henricus Wilhelmus Cornelis
Roepnaam:
Geslacht:
Man
Nationaliteit:
Nederlandse
Geloof/kerkgenootschap:
rooms-katholiek
Beroep:
verzekeringsagent-assuradeur/ koopman in waren
Burgerlijke staat:
ongehuwd
Adres:
Insulindeweg 65-I, Amsterdam; eerder: Oude Heselaan 94, Nijmegen
Woonplaats:
Amsterdam
 
Geboortedatum:
12-12-1902
Geboortedatum toevoeging:
Geboorteplaats:
Nijmegen
 
Overlijdensdatum:
04-11-1944
Overlijdensdatum toevoeging:
Overlijdensplaats:
Husum (D)
Overlijdenslocatie:
Husum-Schwesing (D)
Begraafplaats:
Ereveld Loenen C 135
Doodsomstandigheid:
omgekomen
 
Gebeurtenis groep:
F. Arbeidsdienst in Duitsland
Gebeurtenis:
Friesenwall
Oorlogscategorie:
Burgers
Dossiernummer:

Gebeurtenis

Friesenwall

Veel Nederlanders werkten, al of niet gedwongen in Duitse dienst

Personen

drs. J.W.H.M. Dols

Willy Dols was een voormalig student Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rooms Katholieke Universiteit te Nijmegen (1931 - ?); sindsdien ......

T.A.M. Repkes

Theo Repkes oudste zoon van het echtpaar Repkes-Pouwels werd in 1943 opgeroepen om in Duitsland te gaan werken. Hij dook onder en slaagde er ......

J.L. van de Wal

Jan van de Wal was de zoon van Rijk van de Wal en Alida Hermina Hermsen. Hij trouwde op 6 juli 1928 met Huberdina (Dina) Willems uit Nijmege ......

H Hölzken (of: Holtkes)

Deze Harrie of Henri krijgt bij de OSG de achternaam Hölzken en in de Sterbeurkunde Holtkes. Beide vermelden als zijn geboorte-gemeente Aste ......