1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Willem Wagenaar

Verzetswerk en illegaliteit

1940-1945

Wim Wagenaar was in 1919 geboren in Nijmegen.  Zijn moeder was Anna Geertruida Wagenaar, gehuwd met-?? Wagenaar,en woonde daarna in Brussel, Londen en  Den Haag. In Dan Haag werd hij in 1940-1941  lid van de Stijkelgroep, een vroege verzetsgroep die zich met name met spionagewerk bezighield. Wim en enkele tientallen leden van de groep werden in april 1941 gearresteerd en opgesloten in de Strafgevangenis "het Oranjehotel"  te Scheveningen. Vandaar werd Wim begin 1942 als "Nacht- und Nebel"-gevangene naar Duitsland getransporteerd, waar hij op 4 juni 1943 in Berlijn werd gefusilleerd. 

Bronnen: www.ogs.nl; www.stijkelgroep.nl; e-mail Wilbert Manders 13 mrt 2017 (met Sterbeurkunde 7 sept. '46 uit Berlijn-Tegel) ; PK; 

Naam:
W. Wagenaar
Voornamen:
Willem
Roepnaam:
Geslacht:
Man
Nationaliteit:
Nederlandse
Geloof/kerkgenootschap:
Nederlands-hervormd
Beroep:
student
Burgerlijke staat:
ongehuwd
Adres:
Avenue du Prince-Heritier 176, Brussel, Belgie
Woonplaats:
Brussel(B)
 
Geboortedatum:
24-05-1919
Geboortedatum toevoeging:
Geboorteplaats:
Nijmegen
 
Overlijdensdatum:
04-06-1943
Overlijdensdatum toevoeging:
Overlijdensplaats:
Berlijn (D)
Overlijdenslocatie:
Berlijn-Tegel
Begraafplaats:
Den Haag, Begraafpl. Westduin, 2e kl., vak A 1
Doodsomstandigheid:
gefusilleerd
 
Gebeurtenis groep:
D. Verzetsactiviteiten
Gebeurtenis:
Verzetswerk en illegaliteit
Oorlogscategorie:
Burgers: verzetsmensen
Dossiernummer:
OGS

Gebeurtenis

Verzetswerk en illegaliteit

De illegale verzetorganisaties nemen het net als elders pas vanaf 1943 over van losse verzetsmensen.

Personen

R.H.W. Regout, SJ

(1896-1942) Robert Regout was de zoon van Louis H.W. Regout en Wilhelmina J. Everard. De Regouts vormden een welgestelde familie die in Maas ......

J.F.H.M. baron van Hövell van Wezeveld en Westerflier

Jozef van Hövell was de zesde van de tien kinderen van de Limburgse Gouverneur Eduard Otto Joseph Maria baron van Hövell van Wezeveld en Wes ......

F.A. Maronier

De 24-jarige student Frans Maronier werd in Nijmegen gevangen gezet vanwege verzetsactiviteiten (?)en veroordeeld tot gevangenisstraf. Hij w ......

C.A.M. Grul

Charles Grul zoon van Alexander Alouisius Grul en Christina Cornelia Petronella Poort kwam in concentratiekamp Neuengamme terecht vermoedeli ......

P.S. Bakker

Pieter (Piet).S.Bakker was de zoon van Nicolaas Bakker en Helena van der Schaar. Hij werd bedrijfsleider van de paraplufabriek Gelria aan de ......

Zoeken op persoon bij deze gebeurtenis of bekijk alle personen als portrettengalerij

P.S. Bakker

Pieter (Piet).S.Bakker was de zoon van Nicolaas Bakker en Helena van der Schaar. Hij werd bedrijfsleider van de paraplufabriek Gelria aan de ......

W.T.M. ter Beek

Wilhelmus Th.M. ter Beek zoon van de Hoofdcommies Rijksbelastingen( Rheden 1876 -- Beek 7-2-1959) en Geziena Maria Dionet ( Groningen 1891 - ......

S.E.M. van Berckel

(1889-1945) De 55-jarige Sophie van Berckel lerares Boekhouden M.O. in Nijmegen was de dochter van mr. Arnoldus Hyacinthus Maria van Berckel ......

H.J.M. Bijlard

Harman Bijlard was een zoon van Willem Herman Petrus Bijlard en van Johanna Hendrika Gerarda van Rossum. Zijn vader was architect en adjuct- ......

C.E. Blaauw

(1878-1943) Christiaan Blaauw was de zoon van Willem Frederik Blaauw Schout bij Nacht en Aletta Stolk. Christiaan trouwt op 3 sept. 1903 als ......

J.H.J. Boerrigter

(1906-1942) Boerrigter was gehuwd met Gerarda Jeanette Slot en vestigde zich in mei 1935 met zijn gezin vanuit s-Gravenhage op het adres Wit ......

M.A. Boers

1922-1945 (1922-1945) De naam van Matthias A. Boers komt voor op de herdenkingsplaquette van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen en in het Acad ......

F.H. Bongers

Frans Bongers was getrouwd met Petronella ( Nel ) Meijers en vader van een zoon Frans. Met zijn zwager Hein van Haren ging hij geregeld op p ......

R.A.C. van den Boorn

Mr. René van den Boorn was de zoon van de in Luik geboren Emile Jean Edouard van den Boorn en Marguérite Haenen. Hij studeerde Rechten in Ni ......

A.S. Brandsma O. Carm.

(1881-1942) Pater Titus Brandsma hoogleraar aan de universiteit in Nijmegen organiseerde met steun van de bisschoppen het verzet in de katho ......

J.G. Brendel-Jansen

(1915-1944) An Jansen was een dochter van Herman en Riek Jansen-Visser. An kwam uit een groot gezin van negen kinderen. Zij trouwde met Egbe ......

P.J. Brouwer sr.

(1886-1943) De 57-jarige Pieter Johannes Brouwer maakte deel uit van een onderduikgroep en werd gearresteerd op 29 april 1943. Op 21 decembe ......

A.J. Buis

Albert Buis was de zoon van Piet en Toke Buis-in den Bosch. Hij had een zus Annie. Zij had een geesteljke beperking en trouwde later met Hen ......

M.C. Cavaljé

(1916-1942) Ties Cavaljé zoon van Ubbo Petrus Cavaljé en Magdalena Anna de Jong studeerde theologie in Utrecht en werd in 1940 hulppredikant ......

W.L.A. du Celliée Muller

Wilhelm du Celliée Muller trouwde in Bandoeng op 14 april 1923 met Frederika Wilhelmina Rotteveel( Den Haag 18-3-1905 -- 2-1-1930 Malang). O ......

Th.A.M. Couwenberg

ijn vrouw (1903-1944) Theodorus A.M. Couwenberg was de zoon van Wilhelmus Couwenberg ( Bladel 15-9-1869-- Wassenaar 7-3-1955) restaurateur i ......

L.G.T. Creutzberg

Loed (ook wel Loet) Creutzberg was in 1920 geboren als tweede zoon van Ds. Jelis Jan Creutzberg. Vader Creutzberg was dominee eerst in Hees ......

Th. Dobbe

v (1901-1944) Theo Dobbe was zoon van Theodorus Dobbe en Maria Sophia Smit en gehuwd met Apolonia Maria Lucia Koreman. Zij hadden twee kinde ......

J.L. van Donselaar

Johannes Lambertus van Donselaar werd geboren in Nijmegen en groeide op in het ouderlijk huis aan de Oude Graafseweg 216. Jan huwde met Geer ......

J.J.M. Doodkorte

( 1895-1942) Doodkorte zoon van Franciscus Ernestus Doodkorte en Cornelia van Aalst was gehuwd met Cornelia Wilhelmina Dominica Antonia Bran ......

A. Eckhart

(1921-1942) Antoon Eckhart zoon van de onderwijzer Hendrik Eckhart en Geertje van Splunter (in 1913 in Assendelft getrouwd en in 1930 gesche ......

G.A. Erdkamp

Gerard Erdkamp was enige jaren leerling van het Canisiuscollege in Nijmegen. Hij heeft er geen eindexamen gedaan. Hij werkte aanvankelijk al ......

W.K. Flipse

Flipse verloofd met Jo Hendrick lag tot najaar 1969 begraven op Rustoord (U 42). Zijn naam staat vermeld op gedenkplaat van de Nyma nu in Va ......

H.J. Fokma

(1921-1945) Hendrik Jan Fokma was de oudste zoon van ir. Jan Doeke Fokma en Hermina Sophia Eriks. Hij studeerde medicijnen en ging in het ve ......

K.E. Fokma

(1923-1944) Klaas is de op één na oudste zoon van ir. Jan Doeke Fokma directeur van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf in Nijmegen en He ......

L.J.M. Franzen

Lou Franzen was in Dordrecht lid van de inlichtingendienst Wim die zich bezig hield met het verzamelen van inlichtingen het overbrengen van ......

F.G. Furer

(1908-1942) Furer sergeant-machinist bij de Koninklijke Marine was getrouwd met Johanna Christina Vlaswinkel en vader van een zoon. Hij hiel ......

J.W.M. van Gendt

(1884-1945 De heer Joseph Willem van Gendt getrouwd maar kinderloos was werkzaam als ambtenaar op het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB) in Nij ......

M.W. Groen

Marinus Wouter Groen was de in Nijmegen geboren zoon van de commies rijksbelastingen Korstiaan Groen en Laurina Wagemaker die in 1909 in Gel ......

J. Groenewoud

Jacob Groenewoud werd op 12 juni 1913 geboren in Rotterdam en was een zoon van Hendrik Groenewoud en Maartje Goedendorp. Jacob was matroos b ......

C.A.M. Grul

Charles Grul zoon van Alexander Alouisius Grul en Christina Cornelia Petronella Poort kwam in concentratiekamp Neuengamme terecht vermoedeli ......

R. van de Haar

(1919-1944) Reijer van de Haar ongehuwde zoon van T. van de Haar en R.Hoek probeerde in het frontgebied de geallieerden te bereiken. Hij wer ......

K.B.M. van Haaren

Hij volgde een deel van de lagere school en de middelbare school (Canisiuscollege) in Nijmegen. Verzetsstrijder. Overval op Utrechts politie ......

W. Hanegraaf

Willem Hanegraaf zat ondergedoken in Den Haag en maakte onder de naam Van Loon deel uit van de Haagse Knok Ploeg. Op 12 oktober 1944 is hij ......

Th.W.L. baron van Heemstra

(1883-1945) Baron van Heemstra hoofdingenieur van het seinwezen te Nijmegen en beheerder van het grote district Nijmegen had namens de direc ......

Th.J. van Heereveld

Na zijn schoolopleiding op het Canisiuscollege in Nijmegen ging Thomas de journalistiek in. Hij werkte voor de krant van zijn vader De Maas ......

H.A. Hekking

(1923-1945) Henny Hekking was lid van de Knokploeg -Nijmegen samen met onder meer zijn vrienden Jules Moormann George Muskens en Eddy Meulen ......

J.E. van der Helden

Jan Elibert was boekhouder en raakte betrokken bij het verzet. Na arrestatie kwam hij via Kamp Vught aanvankelijk in KZ Sachsenhausen (van 6 ......

C.J. Hellegers

(1919-1945) Kees Hellegers was de zoon van de Nijmeegse machinist Cornelis Johannes Hellegers en de uit Arnhem afkomstige Wilhelmina Bardina ......

C. Hendriks

Coenraad in Lent geboren was de zoon van Jacobus Hendriks scheepstimmerman en Maria Petronella de Vries. Hij was getrouwd met Johanna Borman ......

J.J. Hendrikx

Jan Hendrikx onderwijzer te Venlo en sinds 1941 student pedagogie aan de Rooms Katholieke Universiteit te Nijmegen was een belangrijk verzet ......

G.A. Hoes

(1919-1945) Geert Hoes was student rechtsgeleerdheid aan de Rooms Katholieke Universiteit te Nijmegen en tevens werkzaam op de gemeentesecre ......

J.J.L. van Hoof

(1922-1944) Jan van Hoof zoon van de leraar boekhouden Jan Lambert van Hoof (1881-1965) en Regina Engelina Herfkens (1886-1979) was lid van ......

mgr. J.H.E.J. Hoogveld

In de zomer van 1940 (18 juni 40) is Jan Hoogveld hoogleraar wijsbegeerte en algemene pedagogiek aan de Rooms Katholieke Universiteit te Nij ......

R.A. de Hosson

Reinier de Hosson volgde de gymnasiale opleiding op het Canisiuscollege in Nijmegen tot hij besloot naar het seminarir te gaan om priester t ......

J.F.H.M. baron van Hövell van Wezeveld en Westerflier

Jozef van Hövell was de zesde van de tien kinderen van de Limburgse Gouverneur Eduard Otto Joseph Maria baron van Hövell van Wezeveld en Wes ......

H.G.K. Huyink

(1908-1942) Hein Huyink gehuwd met Johanna Wilhelmina Polman en vader van een dochter verspreidde het illegale blad De Waarheid (Nijmegen). ......

O.W. IJs

(1925-1945) Otto IJs behoorde tot de verzetsgroep van A.J. Kuerten. Hij schoot als 17-jarige begin maart 1943 de Wehrmachtleverancier en NSB ......

J.E. Janssen

(1904-1944) In 1928 trouwt Jacques Janssen in Nijmegen met Mathilda Gijsberta van Dreumel. Ze krijgen 6 kinderen. Hij is een neef van de Fra ......

M.R.M. Janssen

(1919-1944) Maarten Janssen zoon van de Nijmeegse steenfabrikant Robert Janssen en beeldhouwer in Rotterdam trouwde in de oorlog met Irma Kü ......

H.A. van Kampen

(1895-1945) Hendrik van Kampen hield samen met zijn echtgenote Geertruida van Geijn de Joodse vrouw Marianne van Raap voor de Duitsers verbo ......

W.H.L. Kampman

(1894-1945) William Kampman was de zoon van de apotheker Cornelus Kampman en Neeltje Suzanna Verwoerd. William werd directeur van een grooth ......

drs. W.A. van Kempen

(1918-1945) Wim van Kempen zoon van J.(?) van Kempen en J.A.Smits had zijn studie economie in Tilburg voltooid en stond sinds 1942 als stude ......

mr. G.J.A. Konig

Gerard Konig was een voormalig student rechtsgeleerdheid aan de Rooms Katholieke Universiteit te Nijmegen (doctoraal 1933). Hij trouwde als ......

C.L. Kwak

Cornelis Louis Kwak was de enige zoon van de Nijmeegse bankbeambte Lourens Adam Johannes Kwak en Wilhelmina Kok die in aug. 1920 in het huwe ......

J.A.(S) Linders, OFM

(1907-1944) Pater Sebaldus Linders werd geboren in Mook trad in bij de Franciscanen en werd in 1933 tot priester gewijd. In de oorlog hielp ......

R.H.C. Looij

(1919-1944) Roel Looy zoon van M.Looij en H. Looij-Lantink werd in oktober 1938 in Nijmegen waar hij woonde omdat zijn vader sinds 1923 werk ......

F.A. Maronier

De 24-jarige student Frans Maronier werd in Nijmegen gevangen gezet vanwege verzetsactiviteiten (?)en veroordeeld tot gevangenisstraf. Hij w ......

H.J. Meijer

(1920-1944) Harry Meijer sinds 1938 student klassieke talen aan de Universiteit te Nijmegen hield zich na de sluiting van de universiteit in ......

P.L. Merlijn

(1900-1945) De machinebankwerker Pieter Merlijn maakte deel uit van de Knokploeg Nijmegen onder leiding van Theo Dobbe. Hij deed mee aan ove ......

E.O. Mettivier Meijer

Eduard Otto Mettivier Meijer was de zoon van Hubert Mettivier Meijer en Anjenette Huges Hij was als technicus werkzaam bij Philips in Eindho ......

H.C.B. Miltenburg

Miltenburgwas politieman in Weert. Hij is niet betrokken geweest voorzover we weten bij het verzet in Nijmegen. Harry Miltenburg was de zoon ......

J.L. Moonen

De priester Leo Moonen een voormalig student godgeleerdheid aan de Rooms Katholieke Universiteit te Nijmegen (1923 - 1927) was als secretari ......

A.L.J. Mooren

(1923-1945) Toon Mooren maakte deel uit van de Nijmeegse Knokploeg van Theo Dobbe. Hij was betrokken bij de hulp aan geallieerde piloten. In ......

J.F. Moormann

(1924-1944) De student Moormann zoon van de HBS-directeur Moormann was lid van de Knokploeg-Nijmegen. Hij was betrokken bij drie aanslagen o ......

D.L. van Mourik

Depothouder van wapens voor verzet in Tiel. Was ondergedoken in Nijmegen. Gearresteerd op 6 mei 1944. Op 26 februari 1945 omgekomen in KZ Ne ......

G.J.A.M. Muskens

(1923-1944) Gregorius Muskens was de zoon van de Nijmeegse arts Dr. Arnold Lodewijk Marie Muskens ( Nijmegen 31 dec. 1878 -- 6 sept. 1964) e ......

F P H van Nimwegen

Frans van Nimwegen was de jongste zoon van Johannes Franciscus Petrus van Nimwegen( 1890- 1943) en Elizabeth Gijsberta Bos( 1892). Toen zijn ......

J H F van Nimwegen

Jan was een zoon van Johannes Franciscus Petrus van Nimwegen en Elizabeth Gijsberta Bos. Volgens de genealoog Rijk Meijer gaf vader Johannes ......

P J J van Nimwegen

Petrus van Nimwegen was een zoon van Johannes Franciscus Petrus van Nimwegen ( zie aldaar 1890) en Elizabeth Gijsberta Bos. Volgens de genea ......

P. Oosterlee

(1920-1940) De student medicijnen Oosterlee studeerde in Groningen maar woonde sinds 1940 bij zijn ouders en de vier overige kinderen van he ......

F.M.J.H. van Oppen

Ferdinand van Oppen was de zoon van de president-directeur van de Staalwerken De Maas Emile Hubert van Oppen ( Maastricht 13 sept. 1886) en ......

W.J..H. Peters

Willy zoon van Johannes W. Peters en Berdina W.P.Veldhoven ( 1925) werd in het kader van de Arbeitseinsatz als kapper in Duitsland te werk g ......

R.H.W. Regout, SJ

(1896-1942) Robert Regout was de zoon van Louis H.W. Regout en Wilhelmina J. Everard. De Regouts vormden een welgestelde familie die in Maas ......

F.P. Reichert

(1873-1944) Frans Reichert gehuwd met Margaretha Wilhelmina Hienkens en vader van zes volwassen kinderen werkte voor de verzetsgroep Vrij Ne ......

E.C. Rink

(1895-1943) Rink werkte als chaufeur-huisknecht samen met zijn Engelse echtgenote Beatrice Augusta Collcutt die kok was (gehuwd te Rotterdam ......

H. Romeijn

(1921-1944) Henk Romeijn was in Rotterdam geboren. Zijn alleenstaande moeder Elizabeth (Bets) Romeijn kon niet voor hem zorgen en stond hem ......

J.B.I. Rutten

(1924-1945) Rutten student aan MTS was betrokken bij de hulp aan onderduikers. Medio 1944 werd hij gearresteerd en opgesloten in gevangenis ......

C. van Sambeek

Eind 1943 sloot een de onderduikorganisatie in het Land van Maas en Waal zich bij Nijmegen aan. Hiervan werd LO-districtsleider Kees van Sam ......

H. Schaap

Hero Schaap gehuwd met Hinke Tel en vader van een kind was ingenieur bij de PTT. Hij spioneerde bij de Duitse Wehrmacht en bracht o.a. alle ......

Th.A.M. Schiphorst

(1923-1945) Thomas Schiphorst student verzorgde onderduikers en verspreidde illegale bladen. Bovendien verborg hij een Amerikaanse piloot. O ......

J.H. Schmidt

(1879-1944) Johan Schmidt plantagemeester bij de gemeente Nijmegen weigerde medewerking te geven aan de opdracht personeel af te staan voor ......

W. Simon Thomas

In De Gelderlander van 28 mei 1945 is een overlijdensbericht opgenomen van W. Simon Thomas omgekomen in Neuengamme. Het bericht is geplaatst ......

A.G.A. Snoeck-Pijnacker Hordijk

(1881-1944) Mevrouw Snoeck-Pijnacker Hordijk verleende hulp aan Britse piloten van neergestorte vliegtuigen. Op 10 april 1942 werd zij gearr ......

M. Spillenaar Bilgen

(1892-1944) Marinus Spillenaar Bilgen gehuwd en vader van vier kinderen leverde als directeur van de Papierfabriek Gelderland te Nijmegen gr ......

N.J. van der Stad

(1890-1942) Nico van der Stad was niet alleen ijzerhandelaar maar ook een begaafd cellist. Hij was lid van de Oranjewacht een van de eerste ......

K. Stavenga

Klaas Stavenga was gehuwd met Wilhelmina Nicolai en vader van een dochter. Hij was zeer actief in het Groningse verzet (LO KP). Zijn naam st ......

H.D. Steenbergen

Chemisch Weekblad 41(1945) p. 82: Nijmeegsche Chemische Kring............Een tweede verlies leed de kring door het overlijden van Ir.H.D.Ste ......

A. van der Stel

(1891-1943) Van der Stel gehuwd met Aagje de Winter en vader van vijf kinderen was ambtenaar Dienst Directe Belastingen. Hij verborg wapens ......

H. Stens

Het overlijden van Stens werd in Nijmegen ingeschreven.Hij was gehuwd en vader van twee dochters. Zijn dochter deelde mee dat hij door zijn ......

S. Stienstra (of: Stinstra)

Stephanus Stienstra zoon van Catrinus Sti(e)nstra en Petronella Wilhelmina van den Heuvel is vermeld op de internetsite van de oorlogsgraven ......

N.J.M. van Stokkum

( 1917-1945) Norbert van Stokkum sportleraar was de zoon van de Rotterdamse handelaar in bouwmaterialen P.J.M. van Stokkum en diens vrouw E. ......

J.A. van Strien

(1911-1945) Van Strien geboren in Dussen was de zoon van Pieter van Strien monteur uit Made en Drimmelen en Cicilia Verdick uit s-Gravenmoer ......

H.J.M. van Tarel

In december 1940 kreeg Van Tarel gehuwd met Gesina Maria Henriques De Castro (telg uit een Sefardisch Joodse familie) thuis in Bilthoven bez ......

mr. R.J.J.M. Tellegen

Rein Tellegen een voormalig student rechtsgeleerdheid aan de Rooms-Katholieke Universiteit te Nijmegen (1936 - 1940) behoorde tot het vriend ......

M. Treffers

(1923-1945) Treffers distributie-ambtenaar in de gemeente Elst verschafte onderduikers bonnen en bonkaarten en vervalste persoonsbewijzen. H ......

J.M.B. Troost

Johnny was de zoon van Bernardus Maria Franciscus Troost fabrieksleider en Arnolda Hendrika Besseling die in juli 1918 in Nijmegen trouwden. ......

Ch.G.E. Ubbens

Ubbens werd met een groep Nederlanders ter dood veroordeeld voor het lidmaatschap van de verzetsgroep Ordedienst (OD) en gefusilleerd in KZ- ......

J.J. de Vries

Op de website van de Oorlogsgravenstichting is een foto te zien van het graf van mevrouw Johanna Jacoba de Vries. die actief geweest is in h ......

D. van Vugt

(1896-1945) De Nijmeegse vrouwenarts Van Vugt was de zoon van de Rotterdamse Assuradeur P.J.H. van Vugt en H. F. M. Duynstee. Hij was in 192 ......

C.A.A.B.M. Wap

(1893-1944) Wap getrouwd en vader van een zoon en een stiefzoon was chef van het Gewestelijk Arbeids Bureau. Hij vervalste persoonsbewijzen ......

J.J. de Weert

(1921-1944) Jacques de Weert was sinds 1940 student rechtsgeleerdheid aan de Rooms-Katholieke Universiteit te Nijmegen. Hij verbleef tot beg ......

P. Will

(1896-1945) Peter Will was in 1896 geboren in Schoonhoven. Hij was keurmeester van het gemeentelijke slachthuis te Nijmegen hij was gehuwd e ......

Achternaam
(zonder voorvoegsel)

Meisjesachternaam
(zonder voorvoegsel)

Geslacht:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Woonplaats:

Adres:

Nationaliteit:

Geloof:

Burgerlijke staat:

Overlijdensdatum:

Overlijdensplaats:

Doodsomstandigheid:

Oorlogscategorie:

Details Naam Woonplaats Meisjesnaam Geslacht Geboortedatum Overlijdensdatum Nationaliteit Geloof Burgerlijke staat Geboorteplaats Adres Overlijdensplaats Doodsomstandigheid Gebeurtenis Oorlogscategorie
Details Naam Woonplaats Meisjesnaam Geslacht Geboortedatum Overlijdensdatum Nationaliteit Geloof Burgerlijke staat Geboorteplaats Adres Overlijdensplaats Doodsomstandigheid Gebeurtenis Oorlogscategorie