1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Operatie Market Garden

17 september 1944

Jan Tollenaar

 

   De heer Jan Tollenaar was op 15 mei 1895 te Rhenen (provincie Utrecht) getrouwd met mevrouw Geertruida van Walsem, daar geboren op 14 december 1873. Samen kregen zij zeven kinderen (zes zonen en één dochter).

Volgens een overlijdensbericht in De Gelderlander van 26 mei 1945 is "eerst heden" bekend geworden dat op 6 oktober 1944 is overleden, door een "noodlottig ongeval" in Wolfheze, de heer Johannes Tollenaar, echtgenoot, vader en grootvader. Ondertekening: de echtgenote J. Tollenaar-van Walsum. (Overigens zijn hierin enkele gegevens foutief opgenomen: de voornaam is Jan in plaats van Johannes, en de familienaam van zijn echtgenote is Van Walsem i.p.v. Van Walsum).

In de overlijdensakte, opgemaakt in Renkum op 28 december 1945, staat echter dat hij is omgekomen op 24 september 1944, en dat hij was getrouwd met Geertruida van Walsem.        Op 17 en wellicht ook op24 september 1944 vond er een zwaar geallieerd bombardement plaats op het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis in Wolfheze, plaatselijk bekend als "De Stichting", waarbij o.a. de kerk door een raket getroffen werd, en er vele slachtoffers vielen.

Zijn naam staat vermeld op het monument bij het massagraf op De Gelderse Roos van de slachtoffers gevallen tijdens de geallieerde bevrijdingsoperatie Market-Garden in Wolfheze.

In september en oktober 1944 hebben in het kader van Market-Garden vele gevechtshandelingen plaatsgevonden in en rond Wolfheze, alsmede verschillende bombardementen. Hierbij zijn veel burgers omgekomen. Ook de heer Jan Tollenaar, patiënt van de Stichting Wolfheze, is daarbij om het leven gekomen. Het kwam in dit soort gevallen vaker voor dat familie er de voorkeur aan gaf de formulering "door een noodlottig ongeval" te gebruiken .

Bronnen: e-mail van Bram van Gent (www.marketgarden.com ), 6 april en 13 april 2010, met overlijdensakte en foto monument massagraf; C. Janse, Blik omhoog: Wolfheze en de Zuid-Veluwe in oorlogstijd, Rheden 1996, p. 793-794;PK.

 

Persoongegevens

Overlijdensgegevens

Naam:
J. Tollenaar
Voornamen:
Jan
Roepnaam:
Jan
Geslacht:
Man
Nationaliteit:
Nederlandse
Geloof:
Nederlands-hervormd
Beroep:
zonder beroep; eerder: los arbeider
Burgerlijke staat:
gehuwd
Adres:
Palmstraat 27, Nijmegen; eerder: Nijmegen, Palmstraat 61; eerder, tot 15-6-1903: Pijnacker (ZH)
Woonplaats:
Nijmegen
 
Geboortedatum:
27-07-1865
Geboortedatum toevoeging:
Geboorteplaats:
Rhenen
Datum:
29-09-1944
Datum toevoeging:
Datum vlgs. persoonskaart; overlijdensakte:
Leeftijd:
79 jaar

Plaats:
Wolfheze
Locatie:
Wolfheze, omgeving van kerkgebouw Stichting Wolfheze
Begraafplaats:
Wolfheze, terrein De Gelderse Roos, begraafplaats (in een massagraf)
Omstandigheid:
bombardement
 
Categorie:
Burgers
Dossiernummer:

Bombardement Wolfheze

Op 17 september werd een zwaar bombardement uitgevoerd  onder meer op het terrein van het Psychiatrisch Ziekenhuis in Wolfheze. Hierbij kwamen patiënten en medewerkers om het leven, onder wie ook Nijmegenaren.

 

Bron: www.marketgarden.com

Op 17 september werd een zwaar bombardement uitgevoerd  onder meer op het terrein van het Psychiatrisch Ziekenhuis in Wolfheze. Hierbij kwamen patiënten en medewerkers om het leven, onder wie ook Nijmegenaren.

 

Bron: www.marketgarden.com

Lees meer
Voor andere personen bij deze gebeurtenis kies:

Bombardement Wolfheze

Meer dan een naam dankzij u. Heeft u informatie over of foto’s van personen op deze site, stuur deze dan naar ons via contact.