1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Collaboratie

1940-1945

Walter Stegemann

 

    1.  Op 26 augustus 1924 is te Nijmegen geboren een Stegeman, Wolter, zoon van de fabrieksarbeider Wolter Stegeman, geboren op 17 mei 1891 te Voorst (provincie Gelderland), en van Maria Adolfine Rehbach, geboren op 13 september 1892 te Mönchengladbach (Duitsland); zij zijn getrouwd op 13 oktober 1916 te Nijmegen.

Volgens zijn persoonskaart uit het bevolkingsregister heeft hij de Nederlandse nationaliteit; in deze vermelding zijn later ook geen wijzigingen aangebracht. De persoonskaart vermeldt dat hij is overleden in de "omgeving van Ede (Gelderland) op 25 september 1944", en geeft ook een aktenummer van zijn overlijdensakte aan, dat echter slecht leesbaar is: waarschijnlijk nummer 234/1957 of 234/1959. Bij welke gemeente deze akte is opgemaakt is ook niet aangegeven; waarschijnlijk Ede of Nijmegen.

Van zijn overlijden is dus pas vele jaren later een akte opgemaakt. Aan de andere kant zijn er (vreemd genoeg) in het bevolkingsregister, bij zijn naam, in de tussentijd gewoon wijzigingen aangetekend: per 20 februari 1946 werd een verhuizing vermeld naar het adres Nijmegen, Frans Halsstraat 1; en per 10 oktober 1947 werd hij 'uitgeschreven' met als bestemming Duitsland.Waarschijnlijk te verklaren, omdat  niet duidelijk nog was of hij omgekomen was. Pas door de Nederlandse wet van juni 1949 werd het mogelijk vermisten dood te verklaren. Ook kan hij de S.S. ontvlucht zijn, daarna opgedoken in Nijmegen en in 1947 als voormalig S.S-er Nederland uitgezet zijn.

2.  Op de internetsite van de Duitse oorlogsgravenstichting, de Volksbund, staat vermeld een Wolter Stegemann (dus gespeld met dubbel-n), die is geboren op 26 augustus 1924 te Nijmegen, kennelijk Duits militair is geworden (met de rang van Grenadier), en waarbij een datum (geen plaatsnaam) van overlijden c.q. vermissing is aangegeven van 15 september 1944.

De begraaflokatie Ysselsteyn van Wolter Stegemann staat vermeld op de internetsite van de  Duitse Oorlogsgravenstichting:  http://http://www.volksbund.de/index.php?id=1775&tx_igverlustsuche_pi2[gid]=007af4237616c610902c59bc51eba5a2  . 

3.  Dat het hier werkelijk gaat om dezelfde persoon is wel zeker, gezien de gelijkenis in geboortedatum en voornaam, en de bijna op dezelfde wijze gespelde familienaam.  Mogelijk is in dat geval de familienaam Stegeman, naar aanleiding van zijn indiensttreding bij het Duitse leger, volgens Duitse wetgeving veranderd in Stegemann.  Hij heeft  vanaf de datum van zijn intreding in Duitse krijgsdienst volgens het Nederlandse recht zijn Nederlandse nationaliteit verloren, en is  statenloos geworden; terwijl hij volgens het Duitse recht juist door zijn indiensttreding als Duits militair, dankzij het zogenaamde Führer-Erlass, het Duitse staatsburgerschap heeft gekregen.De redenen en de omstandigheden van zijn in dienst treden bij het Duitse leger zijn ons niet bekend.

De Nederlandse Gravendienst heeft geconstateerd, dat Walter Stegemann, geboren te Nijmegen op 26 augustus 1924, te Oosterbeek  is gesneuveld/vermist op 25 september '44 en dat hij deel uitmaakte van het 2/S.S. Wachtbataljon nr. 3 uit Kamp Amersfoort. Klaarblijkelijk is hij vanuit het Concentratiekamp Amersfoort overgebracht naar Oosterbeek om daar deel te nemen aan de strijd tegen de Engelse Para's. Hierbij is hij vermist c.q gedeserteerd of gesneuveld. 

Bronnen:  persoonskaart van  Wolter Stegeman (*26-08-1924) uit het bevolkingsregister; internetsites www.volksbund.de ; Genlias, www.genlias.nl (niets); Oorlogsgravenstichting (niets). ; e-mails Rob Essers 8 mei 2012 en 31 aug. 2013 met personalia; google.com/site/oorlogsvermisten;  e-mail Fred 22 juni 2015 met formulier Ned. Gravendienst; www.findagrave.com met foto grafkruis in Ysselsteyn;

 

 

 

Persoongegevens

Overlijdensgegevens

Naam:
W. Stegemann
Voornamen:
Walter
Roepnaam:
Walter
Geslacht:
Man
Nationaliteit:
Duitse
Geloof:
Luthers
Beroep:
Duits militair (rang: S.S.-Grenadier); eerder: electromonteur
Burgerlijke staat:
ongehuwd
Adres:
Koolemans Beijnenstraat 92; eerder: Nijmegen, Van 't Santstraat 7, Ganzenheuvel 50
Woonplaats:
Nijmegen
 
Geboortedatum:
26-08-1924
Geboortedatum toevoeging:
Geboorteplaats:
Nijmegen
Datum:
25-09-1944
Datum toevoeging:
Overlijdensakte: (waarschijnlijk) Ede of Nijmegen, jaar 1957 of 1959, aktenummer 234
Leeftijd:
20 jaar

Plaats:
Oosterbeek (Gdl)
Locatie:
Oosterbeek (Gdl)
Begraafplaats:
Ysselsteyn (L.), Duitse Oorlogsbegraafplaats (Kriegsgräberstätte), graf nr. S-5-112
Omstandigheid:
gesneuveld
 
Categorie:
Militairen: Duits
Dossiernummer:

Nederlanders -Nijmegenaren- in Duitse dienst

Ongeveer 25.000 Nederlanders traden in Duitse krijgsdienst. Vermoedelijk zijn enkele honderden van hen Nijmegenaren, die in Duitse dienst getreden zijn. Velen zijn vermist geraakt en als "onbekende soldaat" om het leven gekomen. De website van de Volksbund telt enkele tientallen Nijmegenaren die er officieel zijn geregistreerd als gestorven in Duitse dienst. Hoeveel Nijmegenaren levend uit Duitse dienst zijn teruggekeerd is niet bekend. Betrouwbare informatie is moeilijk te verkrijgen. Standaard werd hen het Nederlanderschap ontnomen Op de site https://sites.google.com/site/vreemdekrijgsdienst/home staan de namen, geboorteplaats en woonplaats van diegenen die op grond van de Wet van 30 juli 1953, Stb.363 de Nederlandse nationaliteit terug gevraagd en ook gekregen hebben.

Zie op deze site ook onder: Duits-Russische Oorlog, en op  internet de verwijzingen onder "vreemde krijgsdienst" en www.waffen-ss.nl en de daar vermelde literatuur

Ongeveer 25.000 Nederlanders traden in Duitse krijgsdienst. Vermoedelijk zijn enkele honderden van hen Nijmegenaren, die in Duitse dienst getreden zijn. Velen zijn vermist geraakt en als "onbekende soldaat" om het leven gekomen. De website van de Volksbund telt enkele tientallen Nijmegenaren die er officieel zijn geregistreerd als gestorven in Duitse dienst. Hoeveel Nijmegenaren levend uit Duitse dienst zijn teruggekeerd is niet bekend. Betrouwbare informatie is moeilijk te verkrijgen. Standaard werd hen het Nederlanderschap ontnomen Op de site https://sites.google.com/site/vreemdekrijgsdienst/home staan de namen, geboorteplaats en woonplaats van diegenen die op grond van de Wet van 30 juli 1953, Stb.363 de Nederlandse nationaliteit terug gevraagd en ook gekregen hebben.

Zie op deze site ook onder: Duits-Russische Oorlog, en op  internet de verwijzingen onder "vreemde krijgsdienst" en www.waffen-ss.nl en de daar vermelde literatuur

Lees meer
Voor andere personen bij deze gebeurtenis kies:

Nederlanders -Nijmegenaren- in Duitse dienst

Meer dan een naam dankzij u. Heeft u informatie over of foto’s van personen op deze site, stuur deze dan naar ons via contact.