1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Doodsoorzaak en/of identiteit onbekend

1940-1945

Grafsteen Martin Sonnekalb

Martin Sonnekalb

 

Martin Sonnekalb werd geboren op 31 augustus 1925. Het Rapport van de Nijmeegse Gemeentepolitie 224/29 vermeldt het opgraven in 1946 van de stoffelijke resten van Martin Sonnehalb (N.B. verschrijving) in de tuin van het Pensionaat Jonkerbosch (in massagraf van Duitse militairen) met als enige aantekening 10513. Www.volksbund.de vermeldt van Sonnekalb de geboortedatum, dat hij Grenadier was en als sterfdatum 13 april 1945. Later heeft men zijn stoffelijke resten herbegraven eerst op de Algemene Begraafplaats aan de Graafseweg en sinds 1950 op de Duitse militaire begraafplaats te Ysselsteyn.

Bronnen: De begraaflokatie van Martin Sonnekalb staat vermeld op de internetsite van de  Duitse Oorlogsgravenstichting:   www.volksbund.de; Rapporten overbrenging lichamen Duitse militairen (NSAN -1.77.1241) + rapport Duitse soldaten op graafseweg (COD 7282) 

 

Persoongegevens

Overlijdensgegevens

Naam:
M. Sonnekalb
Voornamen:
Martin
Roepnaam:
Geslacht:
-Onbekend-
Nationaliteit:
-onbekend-
Geloof:
-onbekend-
Beroep:
Duits militair: 10513 / Grenadier
Burgerlijke staat:
-onbekend-
Adres:
Woonplaats:
-Onbekend-
 
Geboortedatum:
31-08-1925
Geboortedatum toevoeging:
Geboorteplaats:
-Onbekend-
Datum:
13-04-1945
Datum toevoeging:
Leeftijd:
19 jaar

Plaats:
-Onbekend-
Locatie:
Begraafplaats:
1) Tuin Jonkerbosch, 2) Graafseweg M II-73, 3) sinds 1950: Ysselsteyn, graf THH-III-35
Omstandigheid:
-onbekend-
 
Categorie:
Militairen: Duits
Dossiernummer:

Duitse militairen

Veel Duitse militairen zijn na de oorlog ter aarde besteld op de Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn nabij Venraij. Dat geldt ook voor de Nederlanders die in Duitse dienst gingen. Deze laatsten kregen door deze indiensttreding automatisch de Duitse nationaliteit, volgens een speciaal Führererlass.

De meeste foto's van de graven op Ysselstein zijn afkomstig van de site: www.findagrave.com

Veel Duitse militairen zijn na de oorlog ter aarde besteld op de Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn nabij Venraij. Dat geldt ook voor de Nederlanders die in Duitse dienst gingen. Deze laatsten kregen door deze indiensttreding automatisch de Duitse nationaliteit, volgens een speciaal Führererlass.

De meeste foto's van de graven op Ysselstein zijn afkomstig van de site: www.findagrave.com

Lees meer
Voor andere personen bij deze gebeurtenis kies:

Duitse militairen

Meer dan een naam dankzij u. Heeft u informatie over of foto’s van personen op deze site, stuur deze dan naar ons via contact.