1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Doodsoorzaak en/of identiteit onbekend

1940-1945

Setlak

 

 

Van militair Setlak weten we bijna niets. We kennen zijn achternaam, weten dat hij Duits militair was toen hij omkwam in Nijmegen of directe omgeving en dat zijn stoffelijke resten zijn aangetroffen in het Hunerpark in de omgeving van de Ivensbank. Deze zijn bijgezet in een massagraf op de Algemene Begraafplaats Graafseweg te Nijmegen met als enige aantekening "1904".

Bronnen: rapporten overbrenging lichamen Duitse militairen (NSAN -1.77.1241); Geen vermelding op www. volksbund.de, www.weltkriegsopfer.de en www.findagrave.com.

 

Persoongegevens

Overlijdensgegevens

Naam:
Setlak
Voornamen:
Roepnaam:
Geslacht:
-Onbekend-
Nationaliteit:
-onbekend-
Geloof:
-onbekend-
Beroep:
1904
Burgerlijke staat:
-onbekend-
Adres:
Woonplaats:
-Onbekend-
 
Geboortedatum:
geen datum
Geboortedatum toevoeging:
Geboorteplaats:
-Onbekend-
Datum:
geen datum
Datum toevoeging:
Leeftijd:
Onbekend

Plaats:
-Onbekend-
Locatie:
Begraafplaats:
Omstandigheid:
-onbekend-
 
Categorie:
Militairen: Duits
Dossiernummer:

Duitse militairen

Veel Duitse militairen zijn na de oorlog ter aarde besteld op de Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn nabij Venraij. Dat geldt ook voor de Nederlanders die in Duitse dienst gingen. Deze laatsten kregen door deze indiensttreding automatisch de Duitse nationaliteit, volgens een speciaal Führererlass.

De meeste foto's van de graven op Ysselstein zijn afkomstig van de site: www.findagrave.com

Veel Duitse militairen zijn na de oorlog ter aarde besteld op de Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn nabij Venraij. Dat geldt ook voor de Nederlanders die in Duitse dienst gingen. Deze laatsten kregen door deze indiensttreding automatisch de Duitse nationaliteit, volgens een speciaal Führererlass.

De meeste foto's van de graven op Ysselstein zijn afkomstig van de site: www.findagrave.com

Lees meer
Voor andere personen bij deze gebeurtenis kies:

Duitse militairen

Meer dan een naam dankzij u. Heeft u informatie over of foto’s van personen op deze site, stuur deze dan naar ons via contact.