1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Alexander Salomons

Jodenvervolging - Transport 70: Westerbork-Sobibor

6 juli 1943

Alexander Salomons was een zoon van Simon Salomons en Sprins Wagenaar.  Hij trouwde met Roosje Hes en vestigde zich op 22-12-1925 in Nijmegen, komende vanuit Amsterdam. Hij was rabbijn, leraar en secretaris van de Joodse Gemeente van Nijmegen van 1940-1943 en secretaris van het Armbestuur van de Joodse Gemeente van 1940-1943.
 
Vanaf 1933 was hij vaak de eerste die Joodse vluchtelingen bijstond die per trein vanuit Kleef in Nijmegen aankwamen. Als secretaris van het Nijmeegse Joodse vluchtelingencomité zette hij zich in met brede steun uit de Nijmeegse samenleving om de Joden bij te staan in hun vlucht voor de nazis. Hij nam in 1938 zelf zeven Joodse kinderen in huis, die zonder hun ouders per trein uit Keulen waren gekomen.
Ook na de Duitse inval in 1940 bleef hij bijzonder actief. Hij was een eerbiedwaardige figuur met een baardje en rokend uit een waterpijp. De Rabbi woonde met zijn gezin boven de Synagoge in de Gerard Noodtstraat. In de herfst van 1941 werd hij een hoofdvertegenwoordiger van de Joodse Raad, aangesteld om namens de Raad mee te werken aan een ordelijk verloop van de deportaties. Op 13 april 1943 vertrok hij met zijn gezin, vrouw en 4 kinderen: Louis,Sara, Sprins en Abraham, naar Amsterdam, vermoedelijk op advies van de Joodse Raad, die hoopte hem in Amsterdam beter te kunnen beschermen tegen deportatie. Bovendien waren er geen joden meer in Nijmegen. Op 20 juni 1943 kwam hij met zijn gezin in Westerbork aan, afkomstig van Maasstraat 81 in Amsterdam. Al op 6 juli 1943 werd hij met zijn gezin (m.u.v. zijn dochter Sprins, die later werd vervoerd, zie elders op deze site) vanuit Westerbork op transport (nr.70) gesteld naar Sobibor, waar zij op 9 juli 1943 vermoord werden. Toen dochter Sprins hersteld was van een ziekte werd zij op 20 juli '43 (trein72) naar Sobibor getransporteerd en daar op 23 juli 1943 eveneens vermoord.
 
Na ontruiming van het huis aan de Gerard Noodtstraat 27 vestigde zich daar fotograaf B.M. Becker (geb. 31 oktober 1895) met zijn gezin. Veelal vestigden zich NSB-leden in de onteigende Joodse panden. Of  B.M. Becker NSB-lid was staat niet vast, maar is wel waarschijnlijk omdat hij in april 1948 door het Bijzonder Gerechtshof in Leeuwarden, Kamer Groningen tot tien jaar gevangenisstraf werd veroordeeld omdat hij als vertrouwensman van de Sicherheitsdienst diverse landsverraderlijke daden had begaan.

Bronnen:  H.D. van den Bergh, Onse Joeden: Nijmegen en de geschiedenis van haar joden, Zutphen 2002; M.H.Gans, Memorboek, Baarn 1971, p.512-513; www.joodsmonument.nl ; e-mail Emile den Dunen 9 juli 2012 met personalia. Jan Brauer, "Over de grens. Verzet en verraad in de grensregio Nijmegen-Kleef" in Jaarboek Numaga 2014, p.45-46. Foto uit Regionaal Archief Nijmegen, GN15528 (uitsnede); Nieuwsblad van het Noorden, d.d. 30 april 1948 en e-mail met bijlage over Gerard Noodtstraat 27 van Rob Essers, d.d. 24 juli 2021.

Naam:
A. Salomons
Voornamen:
Alexander
Roepnaam:
Alex
Geslacht:
Man
Nationaliteit:
Nederlandse
Geloof/kerkgenootschap:
Nederlands-Israelitisch
Beroep:
Leraar,rabbijn en voorzanger Joodse Gemeente Nijmegen
Burgerlijke staat:
gehuwd
Adres:
Gerard Noodtstraat 27
Woonplaats:
Nijmegen
 
Geboortedatum:
14-07-1890
Geboortedatum toevoeging:
Geboorteplaats:
Amsterdam
 
Overlijdensdatum:
09-07-1943
Overlijdensdatum toevoeging:
Overlijdensplaats:
Sobibor (P)
Overlijdenslocatie:
concentratiekamp Sobibor
Begraafplaats:
Sobibor
Doodsomstandigheid:
vergast/vermoord
 
Gebeurtenis groep:
Jodenvervolging
Gebeurtenis:
Jodenvervolging - Transport 70: Westerbork-Sobibor
Oorlogscategorie:
Burgers: Joden
Dossiernummer:

Gebeurtenis

Personen

H. Prins

Hartog Prins was gehuwd met Charlotte Frank (zie elders op deze site). Hun dochtertje Rosa Gretha Catharina Prins werd in december 1942 in D ......

R. Salomons-Hes

Roosje Hes was een dochter van Sara Polak en Abraham Hes. Zij trouwde met rabbijn Alexander Salomons en vestigde zich op 22-12-1925 in Nijme ......

A.R. Jacob

Alida Jacob werd geboren op 16 mei 1926 in Nijmegen. Haar moeder Frederika Barend was op 3 februari 1926 in Haarlem getrouwd met Joseph Leo ......

L. Voltijn

Louis zoon van Abraham en Betje Voltijn- de Jong (zie elders op deze site ) woonde op het adres van zijn ouders en zijn broers Meijer en Jac ......

Zoeken op persoon bij deze gebeurtenis of bekijk alle personen als portrettengalerij

A.R. Jacob

Alida Jacob werd geboren op 16 mei 1926 in Nijmegen. Haar moeder Frederika Barend was op 3 februari 1926 in Haarlem getrouwd met Joseph Leo ......

S.E. Kwiat

Salo Erwin Kwiat geboren in Berlijn was een zoon van Joachim Samuel Kwiat en van Riesel Racha (Recla)Friedlander. Zijn moeder was al vroeg w ......

H. Prins

Hartog Prins was gehuwd met Charlotte Frank (zie elders op deze site). Hun dochtertje Rosa Gretha Catharina Prins werd in december 1942 in D ......

Ch. Prins-Frank

Charlotte Prins-Frank was een dochter van Salomon Frank en Catharina Frank-..? Zij trouwde op 30 oktober 1940 met Hartog Prins.(zie elders o ......

A. Salomons

Abraham vertrok met zijn vader de rabbijn Alexander Salomons zijn moeder Roosje Salomons-Hes broer Louis en zijn zussen Rosa Sara en Sprins ......

L. Salomons

Louis was een zoon van de rabbijn Alexander Salomons en Roosje Salomons-Hes. Op 22-12-1925 vestigde dit gezin zich in Nijmegen komende vanui ......

S. Salomons

Sara verhuisde op 22-12-1925 met haar ouders het echtpaar Salomons-Hes naar Nijmegen komende vanuit Amsterdam. Zij vertrok op 13-04-1943 met ......

R. Salomons-Hes

Roosje Hes was een dochter van Sara Polak en Abraham Hes. Zij trouwde met rabbijn Alexander Salomons en vestigde zich op 22-12-1925 in Nijme ......

J. Voltijn

Jacques Voltijn vestigde zich op 10-08-1923 in Nijmegen komende vanuit Den Bosch. Hij was een zoon van Meijer Voltijn en Mietje de Jong. Hij ......

L. Voltijn

Louis zoon van Abraham en Betje Voltijn- de Jong (zie elders op deze site ) woonde op het adres van zijn ouders en zijn broers Meijer en Jac ......

S. Voltijn

Het echtpaar Voltijn-Ketellapper vestigde zich in 1923 vanuit Amsterdam in Nijmegen. Zij kregen twee kinderen Sallie (1926) en Mietje (1928) ......

Achternaam
(zonder voorvoegsel)

Meisjesachternaam
(zonder voorvoegsel)

Geslacht:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Woonplaats:

Adres:

Nationaliteit:

Geloof:

Burgerlijke staat:

Overlijdensdatum:

Overlijdensplaats:

Doodsomstandigheid:

Oorlogscategorie:

Details Naam Woonplaats Meisjesnaam Geslacht Geboortedatum Overlijdensdatum Nationaliteit Geloof Burgerlijke staat Geboorteplaats Adres Overlijdensplaats Doodsomstandigheid Gebeurtenis Oorlogscategorie
Details Naam Woonplaats Meisjesnaam Geslacht Geboortedatum Overlijdensdatum Nationaliteit Geloof Burgerlijke staat Geboorteplaats Adres Overlijdensplaats Doodsomstandigheid Gebeurtenis Oorlogscategorie