1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Bevrijding Nederland

1944 - 1945

A.J. John

Overlijdensbericht van A.J. John

Antonius Johannes John

 

 Toon John, zoon  van Johannes (Jan) John sr. en Hendrika de Kroon, werkte als boekhouder in het isolatiebedrijf van zijn vader. Hij kwam uit een muzikaal gezin, zelf speelde hij gitaar en zijn broers traden op onder de naam The John's Hawaiians Serenaders o.a. bij de AVRO, radio Luxemburg e.a.  Toon besloot zich verder in de muziek te bekwamen, maar dook onder toen hij een oproep kreeg voor de Arbeitseinsatz.   Hoe hij zijn onderduikperiode precies heeft doorgebracht was lange tijd niet bekend.    

A.J.John komt voor op de lijst van burgerslachtoffers in Ede. Hij was "overleden bevonden" opgenomen in een massagraf 1, nr. 73 en later overgebracht naar de begraafplaats in Ede. Op 28 april 1945 werd door zijn zus G. Bongers-John (Gorisstraat 24 en Voorstadslaan 156, Nijmegen) een overlijdensadvertentie in De Gelderlander geplaatst, dat hij omgekomen was in Wageningen op 4 november 1944. In een brief van de gemeente Ede, gedateerd 17 oktober 1946, wordt hij echter vermeld onder de slachtoffers van "het bombardement van 17 september 1944 ". In het boek van H. J. Leloux, Huize Mooi-land in herfst en winter '44-'45 'Lager Scharnhorst 1d', Doorwerth 1984 komt op p.21 een passage voor die  wijst op het lot van A.J.John: omstreeks eind oktober `44 gingen twee uit Nijmegen afkomstige jongens, in Ede ondergedoken bij de familie Waayenberg, op zoek op de Renkumse heide naar "achtergebleven Engelse parachutisten". Daar werden ze door Duitse posten staande gehouden en overgebracht naar Huize Mooi-Land (tussen Renkum en Oosterbeek), ingericht als Duits gevangenenkamp. "Op twee november zijn genoemde twee van hieruit gevlucht en na enig zwerven (...) op weg naar de Rijn bij Wageningen in een mijnenveld terecht gekomen en op een mijn gelopen." Een was op slag dood, de ander ( Antonius Gerardus Prudon) werd gewond en raakte bewusteloos. Aangenomen moet worden dat de dode A.J.John is (bevestigd door onderzoek Bart Janssen).

In 2012 verscheen de "Genealogie en Familiegeschiedenis Preud'homme en Prudon"van Mario Prudon. Het geeft o.a. een beschrijving van Ton Prudon (1923-2000) de vriend van Toon (Ton) John. In feite wordt hierin bevestigd wat hierboven al is vermeld. De in Ede ondergedoken jongens deden werk voor het verzet. Ze werden door de Duitsers opgepakt, wisten te ontsnappen op 2 november 1944. Enkele dagen later liepen zij op een landmijn, Ton Prudon raakte gewond maar Ton John kwam hierbij om het leven. 

Bron: PK; e-mail Bram van Gent 27 april 09 met afdruk overlijdensannonce en brief gem. Ede; e-mail Bram van Gent 21 aug.2011 met verder informatie en passage uit Leloux; in de Gelderlander van 2 mei 1945 is een kleine overlijdensannonce geplaatst door een broer van Antonius J.John - J. John, woonachtig v. Rosendaelstr. 24 te Nijmegen - waarin wordt vermeld dat A.J. John is overleden op 4 november 1944 door een "noodlottig ongeval" in Wageningen; collectie Bart Janssen met bidprentje en foto; e-mail Rob Essers 29 april 2012 met personalia en overlijdensakten Wageningen(10.7.'45) en Nijmegen (9.8.'45); beide akten vermelden als beroep:"los arbeider". Bart Janssen, Het verdriet van Nijmegen 1940-1945 blz 637 ev

 

Persoongegevens

Overlijdensgegevens

Naam:
A.J. John
Voornamen:
Antonius Johannes
Roepnaam:
Toon of Ton
Geslacht:
Man
Nationaliteit:
Nederlandse
Geloof:
rooms-katholiek
Beroep:
Boekhouder in isolatiebedrijf van Jan John sr.
Burgerlijke staat:
ongehuwd
Adres:
Gorisstraat 24
Woonplaats:
Nijmegen
 
Geboortedatum:
02-11-1921
Geboortedatum toevoeging:
Geboorteplaats:
Nijmegen
Datum:
04-11-1944
Datum toevoeging:
Leeftijd:
23 jaar

Plaats:
Wageningen
Locatie:
Wageningen
Begraafplaats:
Gem. begr.pl.Ede,alg.graven, 16-A-109
Omstandigheid:
omgekomen
 
Categorie:
Burgers
Dossiernummer:

01 Bevrijding van Nederland

Voor de bevrijding van Oost Nederland en de Noordelijke provincies moest door de geallieerden in 1945 hard gevochten worden. Veel burgers kwamen naast veel militairen om het leven. Het westen van Nederland was na vijf jaar op 5 mei 1945 bevrijd.

Voor de bevrijding van Oost Nederland en de Noordelijke provincies moest door de geallieerden in 1945 hard gevochten worden. Veel burgers kwamen naast veel militairen om het leven. Het westen van Nederland was na vijf jaar op 5 mei 1945 bevrijd.

Lees meer
Voor andere personen bij deze gebeurtenis kies:

01 Bevrijding van Nederland

Meer dan een naam dankzij u. Heeft u informatie over of foto’s van personen op deze site, stuur deze dan naar ons via contact.