1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Bevrijding Nederland

september '44 tot februari '45

A.M. Hornstra

Tekst bidprentje A.M. Hornstra

Overlijdensakte A.M. Hornstra

Anna Maria Hornstra

 

     

Anna Maria was de dochter van de onderwijzer/hoofd der school Sjouke Lieuwes Hornstra (*Gaasterland[Mirns en Bakhuizen] 04-04-1868) en Regina Roelfina Hanekamp (*Groningen 09-03-1875-- †15-11-1944 Oss). Zij trouwden in Groningen op 23 okt. 1902. Zij kregen in 's-Heerenberg  6 kinderen, 3 meisjes en 3 jongens. Anna Maria was de vijfde in de rij. Vader Hornstra was bij de geboorte van zijn 6 kinderen hoofd der school in 's-Heerenberg, maar in 1926 bleek hij als onderwijzer in de Ridderstraat,nr10, in Nijmegen te wonen. In 1932 werd hij gepensioneerd en woonde hij met echtgenote en twee dochters Johanna Maria (*1907) en Anna Maria (*1910) in de Gerard Noodtstraat 18 te Nijmegen. In 1936 verhuizing naar Dorpsstraat 19(=Schependomlaan 19) in Hees. In 1940 wonen de twee ongehuwde  dochters J.M. en A.M.  inmiddels samen op de Wilhelminasingel 28. Het beroep van J.M. is niet bekend. Anna Maria behaalt het diploma van kantoor-stenograaf in maart 1942 en wordt vervolgens adjunct-commies bij de Rijks Inspectie voor Volksgezondheid in Nijmegen. Op 15 november '44 sterft haar moeder in Oss en wordt er ook begraven  Elf dagen later werd Anna Maria, die haar vader wilde waarschuwen voor inkomend granaatvuur, zelf dodelijk getroffen in Oss. Zij werd begraven in Oss in hetzefde graf als haar moeder. Waarom de ouders en Anna Maria in Oss verbleven is niet duidelijk. Haar bidprentje vermeldt: Na zeven maanden van beangstigend oorlogswee werd Annie, toen ze haar vader wilde waarschuwen, zelf, met haar begeleider, dodelijk getroffen. Noch de zeven maanden oorlogswee, noch haar begeleider zijn bekend. Haar overlijden werd in Oss en in haar woonplaats Nijmegen ingeschreven.

Bron: e-mail Rob Essers 18 aug. 2013 met foto, bidprentje en personalia, aanvulling in e-mail 22 aug. 2013

 

Persoongegevens

Overlijdensgegevens

Naam:
A.M. Hornstra
Voornamen:
Anna Maria
Roepnaam:
Annie
Geslacht:
Vrouw
Nationaliteit:
Nederlandse
Geloof:
rooms-katholiek
Beroep:
Kantoorbediende,adjunct-commies Rijks-Inspectie Volksgezondheid,Nijmegen
Burgerlijke staat:
ongehuwd
Adres:
Wilhelminasingel 28
Woonplaats:
Nijmegen
 
Geboortedatum:
12-08-1910
Geboortedatum toevoeging:
Geboorteplaats:
s Heerenbergh
Datum:
26-11-1944
Datum toevoeging:
Leeftijd:
34 jaar

Plaats:
Oss
Locatie:
Oss
Begraafplaats:
R.K.kerkhof Eikenboomgaard te Oss
Omstandigheid:
aan verwondingen overleden
 
Categorie:
Burgers
Dossiernummer:

20 Zuid-Nederland - Strijd in de zuidelijke provincies

Begin september 1944 begon de bevrijding van Nederland in Zuid-Limburg. Daarna werden Brabant, de rest van Limburg en Zeeland  door de geallieerde strijdkrachten geleidelijk veroverd op de Duitsers. Bij de grote rivieren stokte de geallierde opmars voorlopig in november-december 1944. Nog begin januari 1945 bestonden er plannen van Duitse zijde om Zuid-Nederland en België te heroveren op de geallieerden. Het dramatisch einde ervan was wel de mislukking van het Unternehmen Bodenplatte, waarin de Luftwaffe in een verrassingsaanval de geallieerde vliegbases in Frankrijk, België en Nederland zou vernietigen. Daarna vielen er nog wel slachtoffers door beschietingen, in de militaire verkeersstromen en door het neerstorten van vliegtuigen of van een V-1 of V-2.

Begin september 1944 begon de bevrijding van Nederland in Zuid-Limburg. Daarna werden Brabant, de rest van Limburg en Zeeland  door de geallieerde strijdkrachten geleidelijk veroverd op de Duitsers. Bij de grote rivieren stokte de geallierde opmars voorlopig in november-december 1944. Nog begin januari 1945 bestonden er plannen van Duitse zijde om Zuid-Nederland en België te heroveren op de geallieerden. Het dramatisch einde ervan was wel de mislukking van het Unternehmen Bodenplatte, waarin de Luftwaffe in een verrassingsaanval de geallieerde vliegbases in Frankrijk, België en Nederland zou vernietigen. Daarna vielen er nog wel slachtoffers door beschietingen, in de militaire verkeersstromen en door het neerstorten van vliegtuigen of van een V-1 of V-2.

Lees meer
Voor andere personen bij deze gebeurtenis kies:

20 Zuid-Nederland - Strijd in de zuidelijke provincies

Meer dan een naam dankzij u. Heeft u informatie over of foto’s van personen op deze site, stuur deze dan naar ons via contact.