1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Ongevallen

3 februari 1950

J.P. Haerkens

Joannes Petrus Haerkens

 

Jan Haerkens woonde met zijn vrouw, Maria Caecilia Tromp, en hun vier kinderen naast zijn smederij annex electriciteitszaak aan de St.-Agnetenweg 65. Hij had de smederij overgenomen van zijn oom J.W.Dercks, die nog bij de smederij woonde. Op vrijdag 3 februari moest er in de smederij gewerkt worden. Behalve Jan was ook zijn neef  Piet Haerkens ( beter bekend als "Piet van Jan de smid") aan het werk, alsmede de knechten Henk van Perlo en Wim van Breemen (zie elders op deze site).

's Morgens rond 8 u werd het vuur aangestoken en werd er een buis op gelegd die rechtgetrokken moest worden. Een enorme ontploffingg volgde. Het pand werd grotendeels verwoest en de ontploffing had drie doden tot gevolg t.w. Jan Haeerkens - hij heeft nog even geleefd maar overleed kort daarna - Henk van Perlo en Wim van Bremen. Neef Piet Haerkens raakte zwaar gewond maar overleefde.

Na uitgebreid onderzoek bleek de buis nog trotyl uit de oorlog te bevatten. De kort daarvoor afgeleverde buizen bleken allen afkomstig van geallieerd oorlogsmateriaal. Tussen deze buizen bleken er nog enkelen gevuld met het zeer explosieve trotyl (TNT) . In de oorlog werden deze buizen gebruikt om wegen of kazematten op te blazen. Onderzoek naar de herkomst van de buizen heeft niet veel opgeleverd. De man die de buizen aan de opkoper had verkocht bleek intussen te zijn overleden. 

Bron: collectie Bart Janssen +foto: e-mails Harry Haerkens 12-16 jan. 2009; De Gelderlander 3 febr. 1950, en 10 nov.2011 n.a.v. plan voor gedenksteen.. Bart Janssen, Het verdriet van Nijmegen 1940-1945 blz 503 ev  

 

Persoongegevens

Overlijdensgegevens

Naam:
J.P. Haerkens
Voornamen:
Joannes Petrus
Roepnaam:
Jan
Geslacht:
Man
Nationaliteit:
Nederlandse
Geloof:
rooms-katholiek
Beroep:
smid/adj.brandmeester Neerbosch
Burgerlijke staat:
gehuwd
Adres:
St.-Agnetenweg 65, Neerbosch
Woonplaats:
Neerbosch (Nijmegen)
 
Geboortedatum:
22-01-1903
Geboortedatum toevoeging:
Geboorteplaats:
Heumen (Malden)
Datum:
03-02-1950
Datum toevoeging:
Leeftijd:
47 jaar

Plaats:
Nijmegen
Locatie:
Smederij St.Agnetenweg, Neerbosch
Begraafplaats:
Kerkhof Groenestraat, Nijmegen
Omstandigheid:
overleden
 
Categorie:
Burgers
Dossiernummer:

Ongeluk met trotyl in smederij St.-Agnetenweg

Buizen werden  in het vuur in de smederij recht getrokken voor gebruik bij het afrasteren van weilanden. Niemand wist dat enkele vol zaten met trotyl, en bedoeld waren om bijv. kazematten of bruggen op te blazen. Ze kwamen uit geallieerde oorlogsvoorraden. Smid Jan Haerkens en zijn assistenten Wim van Breemen en Henk van Perlo kwamen bij de explosie van een buis in het smidsvuur om het leven.

Bron: collectie Bart Janssen met foto`s van de slachtoffers; artikel De Gelderlander 3 februari 1950, en 10 nov.2011(n.a.v.plan voor gedenksteen)

Buizen werden  in het vuur in de smederij recht getrokken voor gebruik bij het afrasteren van weilanden. Niemand wist dat enkele vol zaten met trotyl, en bedoeld waren om bijv. kazematten of bruggen op te blazen. Ze kwamen uit geallieerde oorlogsvoorraden. Smid Jan Haerkens en zijn assistenten Wim van Breemen en Henk van Perlo kwamen bij de explosie van een buis in het smidsvuur om het leven.

Bron: collectie Bart Janssen met foto`s van de slachtoffers; artikel De Gelderlander 3 februari 1950, en 10 nov.2011(n.a.v.plan voor gedenksteen)

Lees meer
Voor andere personen bij deze gebeurtenis kies:

Ongeluk met trotyl in smederij St.-Agnetenweg

Meer dan een naam dankzij u. Heeft u informatie over of foto’s van personen op deze site, stuur deze dan naar ons via contact.