1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Verzetsactiviteiten

april-mei 1943

Fredericks

A.L. Fredericks

Tekst bidprentje A.L. Fredericks

Antonius Lambertus Fredericks

 

Anton Fredericks was de oudste zoon van het echtpaar A.H.  Fredericks en C. Fredericks-Bovens. Toon (of Anton) was de leider van de naar hem genoemde verzetsgroep-Fredericks, vrijwel geheel bestaande uit studenten. Zij verspreidden illegale bladen, pleegden pasjes, bonnen en stempels te vervalsen en waren betrokken bij sabotageacties.

Wegens deelname aan het oproepen tot de april-meistaking in 1943 werd Anton gearresteerd op 30 april 1943. Op 2 mei 1943 werd hij ter dood veroordeeld en op de dag daarna gefusilleerd in de bossen nabij Hengelo, Overijssel. Zijn graf is door de bezetters geheim gehouden en tot nu toe niet teruggevonden.

Anton studeerde aan de Rooms Katholieke Universiteit te Nijmegen sinds 1940, eerst rechten en sinds 1941 psychologie. Ook was hij actief lid van de Nederlandse Unie. In zijn laatste brief op de avond voor zijn terechtstelling bekende hij aan zijn vriendin Helene: "Ik hou onuitsprekelijk veel van jou.(...) Ik ga rustig de dood tegemoet." Het gehele gezin Fredericks - vader, moeder, Toos, Riet en Corretje, plus tante Henriëtte -  kwam in september 1944 om bij de bevrijding van Nijmegen. 

Bronnen: Zijn naam wordt vermeld op de gedenkplaat voor de ten gevolge van de oorlog omgekomen leden van de academische gemeenschap van de Rooms Katholieke Universiteit (nu Radboud Universiteit) te Nijmegen en op het slachtoffermonument van het Canisiuscollege, aldus: Gedenkboek 1940-1945 van de katholieke academische gemeenschap, Leiden 1947, p. 97-98; PK ; J.Rosendaal, Theo Dobbe en de Nijmeegse Knokploeg, in: Jaarboek Numaga 2008, 51-77; E.Theloosen over "De April-Mei Staking van 1943" in De Gelderlander 26 april-3 mei 1993 (met vele foto`s).

 

Persoongegevens

Overlijdensgegevens

Naam:
A.L. Fredericks
Voornamen:
Antonius Lambertus
Roepnaam:
Anton of Toon
Geslacht:
Man
Nationaliteit:
Nederlandse
Geloof:
rooms-katholiek
Beroep:
student
Burgerlijke staat:
ongehuwd
Adres:
Korte Burchtstraat 9
Woonplaats:
Nijmegen
 
Geboortedatum:
23-07-1920
Geboortedatum toevoeging:
Volgens OGS 23-07-1920
Geboorteplaats:
Nijmegen
Datum:
03-05-1943
Datum toevoeging:
Leeftijd:
22 jaar

Plaats:
Hengelo (O)
Locatie:
Hengelo(O)
Begraafplaats:
onbekend
Omstandigheid:
gefusilleerd
 
Categorie:
Burgers: verzetsmensen
Dossiernummer:
universiteit

April-Meistaking 1943

De groep-Fredericks propageerde de april-meistaking in 1943, onder andere door het verspreiden van pamfletten en stakingsoproepen in Nijmegen. Anton Fredericks en de twee broers Van der Veer werden na hun arrestatie samen met Johannes van Oene uit Overijssel door het Hengelose Standgericht ter dood veroordeeld en in de bossen nabij Delden krachtens het standrecht dood geschoten. Opzettelijk werden hun lijken op een geheim gehouden plaats begraven om  vrienden en familie in onzekerheid te laten. Hun lijken zijn nooit gevonden. Ongeveer dertig gijzelaars uit Nijmegen, onder wie tien van de Nyma en tien afdelingschefs van de papierfabriek Gelderland, hebben in het concentratiekamp Vught zes weken vastgezeten. In de nasleep van de staking zijn nog twee Nijmeegse slachtoffers te betreuren: Jan Roothaan, gegijzeld voor zijn ondergedoken broer Vic, en An Brendel-Jansen, gegijzeld voor haar ondergedoken man Egbert Brendel (die het water uit het met Duitse soldaten gevulde Sportfondsenbad had laten weglopen). Jan Roothaan overleed in het concentratiekamp Bergen-Belsen en An Brendel in het vrouwenkamp Ravensbrück.

Lit.: Joost Rosendaal, "Theo Dobbe en de Nijmeegse Knokploeg", Jaarboek Numaga 2008, p.53-58; Eric Theloosen over de april-mei stakingen in De Gelderlander 26 april tot 3 mei 1993 en 26 mei 1993

De groep-Fredericks propageerde de april-meistaking in 1943, onder andere door het verspreiden van pamfletten en stakingsoproepen in Nijmegen. Anton Fredericks en de twee broers Van der Veer werden na hun arrestatie samen met Johannes van Oene uit Overijssel door het Hengelose Standgericht ter dood veroordeeld en in de bossen nabij Delden krachtens het standrecht dood geschoten. Opzettelijk werden hun lijken op een geheim gehouden plaats begraven om  vrienden en familie in onzekerheid te laten. Hun lijken zijn nooit gevonden. Ongeveer dertig gijzelaars uit Nijmegen, onder wie tien van de Nyma en tien afdelingschefs van de papierfabriek Gelderland, hebben in het concentratiekamp Vught zes weken vastgezeten. In de nasleep van de staking zijn nog twee Nijmeegse slachtoffers te betreuren: Jan Roothaan, gegijzeld voor zijn ondergedoken broer Vic, en An Brendel-Jansen, gegijzeld voor haar ondergedoken man Egbert Brendel (die het water uit het met Duitse soldaten gevulde Sportfondsenbad had laten weglopen). Jan Roothaan overleed in het concentratiekamp Bergen-Belsen en An Brendel in het vrouwenkamp Ravensbrück.

Lit.: Joost Rosendaal, "Theo Dobbe en de Nijmeegse Knokploeg", Jaarboek Numaga 2008, p.53-58; Eric Theloosen over de april-mei stakingen in De Gelderlander 26 april tot 3 mei 1993 en 26 mei 1993

Lees meer
Voor andere personen bij deze gebeurtenis kies:

April-Meistaking 1943

Meer dan een naam dankzij u. Heeft u informatie over of foto’s van personen op deze site, stuur deze dan naar ons via contact.