1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Arbeitseinsatz

1941-1945

Johannes Antonius Franken

 

   

Johannes Antonius was de zoon van de schoenmaker Hubertus Franken en de dienstmeid Anna Maria Catharina Gerrits, beiden uit Ottersum, die daar op 15 mei 1908 in het huwelijk getreden waren. Zij vestigden zich in Nijmegen, eerst op het Nachtegaalplein 43, en in 1926 in het pand Iepstraat 5. In 1928 zijn ze waarschijnlijk niet meer in Nijmegen. In mei 1930 verliest Johannes, nog net geen 9 jaar jong, zijn moeder, die in Tilburg overlijdt. Daar sterft ook zijn vader in 1959.

In mei 1940 was hij beroeps matroos 3e klasse bij de Koninklijke Marine. Na een oproep in de landelijke dagbladen, heeft hij zich als beroeps bij de zeemacht op 10-5-1943 gemeld in het Wehrmachtslager te Amersfoort. Op 14-5-1943 kwam hij aan in Stalag XI-a Altengrabow en kreeg hij het krijgsgevangenenummer 104503. Bij zijn registratie in Altengrabow gaf hij als contactadres zijn vaders adres op: H. Franken, Rembrandtstraat 18 Tilburg. (zie Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 43). Op 27-5-1943 is hij uit Stalag XI-a Altengrabow vertrokken, om via Fort Kronprinz bij Strassburg en waarschijnlijk op 1-7-1943 naar Stalag V-a Ludwigsburg te gaan. Van daar uit is hij bijna zeker tewerkgesteld in het Arbeitskommando "3016” dat aanvankelijk gehuisvest was in de Stadthalle van Stuttgart en later in de Schwab-Moltkeschule in Stuttgart (99% van het marine personeel in Stalag V-a Ludwigsburg was hier ondergebracht). De Nederlanders voerden in dit Arb.kdo 3016 werk uit voor gemeentewerken Stuttgart, wat bestond uit het herstellen van de schade die door bombardementen was aangericht. Op 21 april 1945 werd Stuttgart door de Franse troepen bevrijd. De bezetting van de stad werd korte tijd later aan de Amerikanen overgedragen. Volgens de Oorlogsgravenstichting en blijkens het opschrift op zijn grafsteen is hij op 27-4-1945 overleden. De exacte omstandigheden van het overlijden van Johannes Franken, vijf dagen na de bevrijding, zijn niet bekend. In de twee nu beschikbare egodocumenten over Stuttgart en Ludwigsburg (dagboek L.M. van Hoof en het verslag krijgsgevangenschap van C. de Jonge) komt zijn naam niet voor.

Bronnen: OGS met foto grafsteen op Ereveld, Loenen ; PK; e-mail Rob Essers  2 juni 2013 met personalia; www.erelijst.nl; e-mail d.d. 4 januari 2020 van E. van der Most.

 

Persoongegevens

Overlijdensgegevens

Naam:
J.A. Franken
Voornamen:
Johannes Antonius
Roepnaam:
Geslacht:
Man
Nationaliteit:
Nederlandse
Geloof:
rooms-katholiek
Beroep:
Matroos 3e kl. K.M.
Burgerlijke staat:
ongehuwd
Adres:
Rembrandstraat 18
Woonplaats:
Tilburg
 
Geboortedatum:
24-05-1921
Geboortedatum toevoeging:
Geboorteplaats:
Nijmegen
Datum:
27-04-1945
Datum toevoeging:
Leeftijd:
23 jaar

Plaats:
Stuttgart (D)
Locatie:
Stuttgart
Begraafplaats:
Ereveld Loenen E 285
Omstandigheid:
omgekomen
 
Categorie:
Militairen: Nederlands
Dossiernummer:
OGS

Arbeidsdienst / Arbeitseinsatz

Vele Nederlanders werkten, al of niet gedwongen, in Duitse arbeidsdienst. Velen zijn o.a door de geallieerde bombardementen hierbij om het leven gekomen. Alleen al op het Nederlandse Ereveld in Düsseldorf-Oberbilk rusten 1233 Nederlanders, onder wie vele Nijmegenaren. Hun namen worden vermeld op www.ogs.nl. De zeven overige Nederlandse Erevelden in Duitsland omvatten ca. 200 tot ca. 750 Nederlandse graven, nl. Bremen-Osterholz 170 Nederlanders, van wie 2 uit Nijmegen; Frankfurt am Main-Oberrad 756 Ned., van wie 6 Nijmegenaren; Hamburg-Ohlsdorf 350 Ned.,van wie 1 Nijmegenaar; Hannover-Seelhorst 417 Ned., van wie 6 Nijmegenaren; Lübeck-Vorwerk 250 Ned., van wie 3 Nijmegenaren; Osnabrück-Westerberg 400 Ned., van wie 2 Nijmegenaren. Vele Nederlandse dwangarbeiders liggen op plaatselijke begraafplaatsen in Duitsland of zijn overgebracht naar Erevelden in Nederland of hun lot is onbekend gebleven.

Vele Nederlanders werkten, al of niet gedwongen, in Duitse arbeidsdienst. Velen zijn o.a door de geallieerde bombardementen hierbij om het leven gekomen. Alleen al op het Nederlandse Ereveld in Düsseldorf-Oberbilk rusten 1233 Nederlanders, onder wie vele Nijmegenaren. Hun namen worden vermeld op www.ogs.nl. De zeven overige Nederlandse Erevelden in Duitsland omvatten ca. 200 tot ca. 750 Nederlandse graven, nl. Bremen-Osterholz 170 Nederlanders, van wie 2 uit Nijmegen; Frankfurt am Main-Oberrad 756 Ned., van wie 6 Nijmegenaren; Hamburg-Ohlsdorf 350 Ned.,van wie 1 Nijmegenaar; Hannover-Seelhorst 417 Ned., van wie 6 Nijmegenaren; Lübeck-Vorwerk 250 Ned., van wie 3 Nijmegenaren; Osnabrück-Westerberg 400 Ned., van wie 2 Nijmegenaren. Vele Nederlandse dwangarbeiders liggen op plaatselijke begraafplaatsen in Duitsland of zijn overgebracht naar Erevelden in Nederland of hun lot is onbekend gebleven.

Lees meer
Voor andere personen bij deze gebeurtenis kies:

Arbeidsdienst / Arbeitseinsatz

Meer dan een naam dankzij u. Heeft u informatie over of foto’s van personen op deze site, stuur deze dan naar ons via contact.