1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Jodenvervolging

11 januari 1943

A.H. Frank-Bronkhorst

Gedenkplaat Kitty de Wijzeplaats

Alida Helena Frank-Bronkhorst

 

De weduwe Alida Frank-Bronkhorst, moeder van acht kinderen van wie vijf nog leefden in 1945, woonde in Nijmegen tot zij in 1942 naar Arnhem verhuisde . Zij hield echter haar huis in Nijmegen, Kelfkensbos 22, aanvankelijk aan. Haar zoon Lehman Frank woonde er tot hij trouwde met Hendrika de Beer, toen verhuisde hij naar de Ubbergseveldweg 71.     

Alida  was ondergedoken (zie: Lehman Frank [*3-2- 1919]), werd opgespoord en via Westerbork afgevoerd waarschijnlijk met transport 43 op 11 januari 1943 naar Auschwitz, waar ze op 14 jan.'43 werd vergast . Uit dit transport van 750 joden werden  561 meteen vergast. De overigen moesten dwangarbeid verrichten. Van deze groep overleefden lechts 8 joden de dwangarbeid en de oorlogsperiode. 

Van de zes kinderen van Alida Helena, die in 1940 nog leefden, overleefden vijf de oorlog: 1. Aleida ("Alie")[*13-11-1898], overleefde Kamp Amersfoort omdat zij gehuwd geweest was met een katholiek; 2. Jacob [*12-3-1901] dook onder en overleefde, hij stierf aan een hartaanval in 1955, wonend in Oosterhout; 3.Charlotte ("Lot") [*24-3-1902] dook onder en overleefde, zij stierf in 1974; 4. Louisa ("Wies") [*19-4-1907] dook onder en overleefde, zij stierf na 1976; 5. Marianne Elisabeth ("Sjaan") [*13-5-1912] dook onder en overleefde, zij stierf na 1980. 

Alida Frank-Bronkhorst was een dochter van Lodewijk Bronkhorst en Aaltje Sprengers. Zij had drie zussen Johanna, Roosje (gehuwd v Gelder), Sophia (geh. Frank) en een broer Marcus.

Bron: PK; www.joodsmonument.nl ; G.Luijters, In Memoriam, p.337 e.v.; e-mails Boudewijn Otten (kleinzoon van Aleida ["Alie"]) 20 aug. 2013, rectificatie 21 en 22 juni 2016+ foto  www.geni.com

 

Persoongegevens

Overlijdensgegevens

Naam:
A.H. Frank-Bronkhorst
Voornamen:
Alida Helena
Roepnaam:
Alie
Geslacht:
Vrouw
Nationaliteit:
Nederlandse
Geloof:
Nederlands-Israelitisch
Beroep:
zonder
Burgerlijke staat:
weduwe
Adres:
Veerpolderstraat 46
Woonplaats:
Arnhem
 
Geboortedatum:
08-04-1876
Geboortedatum toevoeging:
Geboorteplaats:
Rotterdam
Datum:
14-01-1943
Datum toevoeging:
Leeftijd:
66 jaar

Plaats:
Auschwitz (P)
Locatie:
concentratiekamp Auschwitz
Begraafplaats:
Auschwitz
Omstandigheid:
vergast/vermoord
 
Categorie:
Burgers: Joden
Dossiernummer:

Transport 43: Westerbork-Auschwitz

Transport 43 telde op 11 januari 1943 750 gedeporteerde joden. Onder hen 80 kinderen. Ca.560 joden werden meteen na aankomst in Auschwitz vermoord. De overigen in de loop van 1943 met uitzondering van vier mannen en vier vrouwen, die de oorlog overleefd hebben.

Bron: G.Luijters, In Memoriam, p.337-340

Transport 43 telde op 11 januari 1943 750 gedeporteerde joden. Onder hen 80 kinderen. Ca.560 joden werden meteen na aankomst in Auschwitz vermoord. De overigen in de loop van 1943 met uitzondering van vier mannen en vier vrouwen, die de oorlog overleefd hebben.

Bron: G.Luijters, In Memoriam, p.337-340

Lees meer
Voor andere personen bij deze gebeurtenis kies:

Transport 43: Westerbork-Auschwitz

Meer dan een naam dankzij u. Heeft u informatie over of foto’s van personen op deze site, stuur deze dan naar ons via contact.