1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Hendricus Albertus Claassen

05 Gifaanslagen op werkbazen in de Levensmiddelenfabriek Hollandia (later Honig), 1943-1944

1943-1944

Hendricus Albertus Claassen werd geboren op 16 maart 1899 in Nijmegen in een katholiek gezin, dat verder bestond uit twee broers en twee zussen. Hij huwde met Petronella van Welie, kreeg vier kinderen en woonde op St. Jacobslaan 293. Henk Claassen begon in juni 1919 als glaceerder te werken bij de Van Dungen Chocoladefabriek in de Groenestraat. Die aanstelling duurde 25 jaar en eindigde op 22 februari 1944, de dag van het grote bombardement op Nijmegen. De reden daarvan was dat die fabriek bij gebrek aan de tropische grondstof cacao moest sluiten. In de twee maanden daarna werkte Henk Claassen vrijwillig als puinruimer in de binnenstad. Op 23 april 1944 werd hij aangenomen als fabrieksarbeider bij de Hollandiafabriek, waar hij al snel lijnbaas werd. Maar al op maandag 3 juli 1944 werd Claassen ziek, een ziekte die snel verergerde en waaraan hij na een zeer zwaar ziekbed van vijftien dagen op 18 juli 1944 overleed. Waarschijnlijk vanwege zijn korte dienstverband met de Hollandiafabriek komt de naam van Claassen als gifslachtoffer slechts sporadisch voor in de tientallen getuigenissen die inspecteur Van der Veen afnam. Het was een van de familieleden van het volgende slachtoffer (Giesen) die Van der Veen in mei 1946 op het plotse overlijden van Claassen attendeerde en op de overeenkomst van de symptomen bij beiden (dikke tong, grote benauwdheid) wees. Zijn stoffelijke resten zijn bijgezet op de begraafplaats Brakkenstein.

Bronnen: zie bronnen bij gebeurtenis en verder PGNC van 25 maart 1944. Kopieën van ingevuld indiensttredingsformulier en ingevuld ontslagformulier van de Hollandiafabriek Nijmegen, www.graftombe.nl. En een uitgebreidere versie van deze reconstructie: Henk Termeer, ‘Misdaad of verzet? De zeven onopgeloste gifaanslagen op werkbazen in de Hollandia/Honig Levensmiddelenfabriek te Nijmegen in de bezettingsjaren 1943-1944 en hun nasleep; een reconstructie’, Nijmeegs Katern 32(2018), nr. 1 (februari), 2-11, ook als pdf op de site van het Nijmeegs Katern

 

 

Naam:
H.A. Claassen
Voornamen:
Hendricus Albertus
Roepnaam:
Henk
Geslacht:
Man
Nationaliteit:
Nederlandse
Geloof/kerkgenootschap:
rooms-katholiek
Beroep:
lijnbaas Hollandiafabriek
Burgerlijke staat:
gehuwd
Adres:
Sint Jacobslaan 293
Woonplaats:
Nijmegen
 
Geboortedatum:
16-03-1899
Geboortedatum toevoeging:
Geboorteplaats:
Nijmegen
 
Overlijdensdatum:
18-07-1944
Overlijdensdatum toevoeging:
Overlijdensplaats:
Nijmegen
Overlijdenslocatie:
Sint Jacobslaan 293
Begraafplaats:
R.K. Begraafplaats Brakkenstein
Doodsomstandigheid:
omgebracht
 
Gebeurtenis groep:
R. Geweldsincidenten (overig) te Nijmegen
Gebeurtenis:
05 Gifaanslagen op werkbazen in de Levensmiddelenfabriek Hollandia (later Honig), 1943-1944
Oorlogscategorie:
Burgers
Dossiernummer:

Gebeurtenis

05 Gifaanslagen op werkbazen in de Levensmiddelenfabriek Hollandia (later Honig), 1943-1944

In dit voedingsmiddelenbedrijf hebben zeven gifaanslagen met rattengif (thallium) op werkbazen plaatsgevonden. Daarvan hadden er vijf een dodelijke afloop.

Personen

J.M. Giesen

Johannes Marie Giesen werd geboren op 15 augustus 1904 in Nijmegen als derde zoon in een katholiek gezin dat uiteindelijk acht jongens en ee ......

H.C.J. Tempel

Hendrik Tempel werd op 28 juni 1904 in Nijmegen geboren. Hij was protestants was in 1930 gehuwd met Susanna M. van der Horst woonde op de Wa ......

J. Heutink

Jochem Heutink werd in Enschede geboren op 1 mei 1916 als zoon van in het Overijselse Genemuiden geboren protestantse ouders. Hij was ondank ......

J.H.C. Pluim

Jan Pluim werd in Nijmegen geboren op 7 juli 1896. Hij was protestants was in 1920 gehuwd met Maria Klazina Hendriks uit Veenendaal had een ......