1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Collaboratie

1940-1945

M.G. Borghouts

M.G. Borghouts

Overlijdensbericht van M.G. Borghouts

Martinus Gerardus Borghouts

 

Martinus Gerardus Borghouts was de zoon van Gerardus Borghouts en Helena van Gerwen. Hij trouwde Martijna van Oosterhout; zij kregen twee kinderen. Het gezin vestigde zich in Eindhoven, aldus Martijna, die dit op 19 mei 1947 verklaarde tegenover de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in Nijmegen. Zij woonde toen in Amsterdam en zei dat haar in februari 1944 tengevolge van het bombardement op Nijmegen omgekomen echtgenoot fabrieksarbeider was geweest. Hij trad in februari 1936 toe tot de NSB, stamboeknummer 67961. Hij werd er Blokleider en ook colporteur. In 1941 trad Borghouts in dienst bij de SS, het elitekorps van het Duitse leger. Hij werd Sturmmann (Erkennungsmarke 1300-4.SS.Freiw.St.Kp.NW). Hij leed aan TBC en stierf daaraan op 24 februari 1944 in het Reserve Kriegslazarett Jonkerbos in Nijmegen. Documentatie van Nederlandse en van Duitse zijde in het bezit van Richard Schoutissen geven als doodsoorzaak tuberculose (Doppelseitige Lungentuberculose). De lezing dat hij door het Februaribombardement is omgekomen is dus waarschijnlijk onjuist. Op het "Heldenfriedhof" Rustoord werd hij begraven. Na de oorlog is hij met de andere er begraven Duitsers overgebracht naar Ysselsteyn. Hun zoon Gerardus Martinus, distributieambtenaar in Eindhoven, overleed op 17-jarige leeftijd op 14 juni 1945 in Kamp Westerbork. De oorzaken, die tot zijn verblijf daar geleid hebben, zijn niet bekend. Bewaker of gedetineerde ?  Hij zou er aan ondervoeding gestorven zijn. 

De begraaflocatie van  Martinus Borghouts staat onder de naam Borghouds vermeld op de internetsite van de Duitse Oorlogsgravenstichting, www.volksbund.de ; www.genlias.nl Nijmegen en Westerbork ; e-mail Rob Essers 13 jan.'12 met overlijdensakte Nijmegen en personalia ; e-mail Richard Schoutissen 31 juli, 4 aug., 25 sept. en 4 okt. 2012 met foto's van het echtpaar Borghouts en hun beide kinderen, met personalia en de overlijdensannonce van het Dagblad van het  Zuiden 1 mrt 1944;e-mail Leo Zilesen (zibo-1) 24 juni 2014   

 

Persoongegevens

Overlijdensgegevens

Naam:
M.G. Borghouts
Voornamen:
Martinus Gerardus
Roepnaam:
Mart
Geslacht:
Man
Nationaliteit:
Duitse
Geloof:
rooms-katholiek
Beroep:
Arbeider Philipsfabriek/Duits militair: SS-Sturmmann
Burgerlijke staat:
gehuwd
Adres:
Boschdijk 140
Woonplaats:
Eindhoven
 
Geboortedatum:
29-02-1896
Geboortedatum toevoeging:
Geboorteplaats:
Nuenen
Datum:
24-02-1944
Datum toevoeging:
Leeftijd:
47 jaar

Plaats:
Nijmegen
Locatie:
Nijmegen
Begraafplaats:
Rustoord, XX-50 / Ysselsteyn (L.) Duitse Oorlogsbegraafplaats (Kriegsgräberstätte), X-4-86
Omstandigheid:
overleden
 
Categorie:
Militairen: Duits
Dossiernummer:

Nederlanders -Nijmegenaren- in Duitse dienst

Ongeveer 25.000 Nederlanders traden in Duitse krijgsdienst. Vermoedelijk zijn enkele honderden van hen Nijmegenaren, die in Duitse dienst getreden zijn. Velen zijn vermist geraakt en als "onbekende soldaat" om het leven gekomen. De website van de Volksbund telt enkele tientallen Nijmegenaren die er officieel zijn geregistreerd als gestorven in Duitse dienst. Hoeveel Nijmegenaren levend uit Duitse dienst zijn teruggekeerd is niet bekend. Betrouwbare informatie is moeilijk te verkrijgen. Standaard werd hen het Nederlanderschap ontnomen Op de site https://sites.google.com/site/vreemdekrijgsdienst/home staan de namen, geboorteplaats en woonplaats van diegenen die op grond van de Wet van 30 juli 1953, Stb.363 de Nederlandse nationaliteit terug gevraagd en ook gekregen hebben.

Zie op deze site ook onder: Duits-Russische Oorlog, en op  internet de verwijzingen onder "vreemde krijgsdienst" en www.waffen-ss.nl en de daar vermelde literatuur

Ongeveer 25.000 Nederlanders traden in Duitse krijgsdienst. Vermoedelijk zijn enkele honderden van hen Nijmegenaren, die in Duitse dienst getreden zijn. Velen zijn vermist geraakt en als "onbekende soldaat" om het leven gekomen. De website van de Volksbund telt enkele tientallen Nijmegenaren die er officieel zijn geregistreerd als gestorven in Duitse dienst. Hoeveel Nijmegenaren levend uit Duitse dienst zijn teruggekeerd is niet bekend. Betrouwbare informatie is moeilijk te verkrijgen. Standaard werd hen het Nederlanderschap ontnomen Op de site https://sites.google.com/site/vreemdekrijgsdienst/home staan de namen, geboorteplaats en woonplaats van diegenen die op grond van de Wet van 30 juli 1953, Stb.363 de Nederlandse nationaliteit terug gevraagd en ook gekregen hebben.

Zie op deze site ook onder: Duits-Russische Oorlog, en op  internet de verwijzingen onder "vreemde krijgsdienst" en www.waffen-ss.nl en de daar vermelde literatuur

Lees meer
Voor andere personen bij deze gebeurtenis kies:

Nederlanders -Nijmegenaren- in Duitse dienst

Meer dan een naam dankzij u. Heeft u informatie over of foto’s van personen op deze site, stuur deze dan naar ons via contact.