1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Bevrijding Nijmegen

18 september 1944

H.H. Ahaus (archief KDC)

Hubertus Henri Ahaus

 

         

Father  Dr. Hubert Heinrich of Hubertus Henri Ahaus, priester in de Missiecongregatie van Mill Hill, is met zijn confraters B. Vlasveld en N. de Rijk om het leven gekomen tijdens de Nijmeegse bevrijdingsstrijd. Waarschijnlijk zijn ze in de kelders van hun Studiehuis St.Joseph niet ver van de Waalbrug gestorven. Het studiehuis is op 18 september '44 tot de grond toe afgebrand. Daarna is het terrein geëgaliseerd en gebruikt als parkeerplaats voor geallieerde legerwagens. Alleen de resten van Henri Ahaus zijn een jaar nadien, in het najaar van 1945, in de kelder  van het verdwenen studiehuis teruggevonden. 

Bron: E-mail Bram van Gent 6 april 2010; OGS; De Gelderlander 13 en 17 okt.1945( met foto); portretfoto van father dr. H.Ahaus in Mill Hill in Nederland 1890-1940, p.18; Gedenkboek 1940-1945 van de katholieke academische gemeenschap, Leiden 1947, p. 23-24; e-mail Marnix Versteegh 25 sept.2011 met overlijdensannonce, door J. Padberg, directeur missiehuis Roosendaal, geplaatst in okt. 1945; e-mails Rob Essers 28 en 29 september 2015   Voor meer details zie Bart Janssen, Het verdriet van Nijmegen 1940-45 blz93 ev.

 

Persoongegevens

Overlijdensgegevens

Naam:
H.H. Ahaus
Voornamen:
Hubertus Henri
Roepnaam:
Hubert
Geslacht:
Man
Nationaliteit:
-onbekend-
Geloof:
rooms-katholiek
Beroep:
Rector St.-Joseph Huis in Nijmegen/ Father Mill Hill
Burgerlijke staat:
ongehuwd
Adres:
Batavierenweg 38-40
Woonplaats:
Nijmegen
 
Geboortedatum:
26-07-1877
Geboortedatum toevoeging:
Geboorteplaats:
Dordrecht
Datum:
18-09-1944
Datum toevoeging:
Leeftijd:
67 jaar

Plaats:
Nijmegen
Locatie:
verm. in het St.-Joseph Huis op de Batavierenweg
Begraafplaats:
Graf begr.pl. St.-Joseph`s Studiehuis,Tilburg
Omstandigheid:
omgekomen
 
Categorie:
Burgers
Dossiernummer:

Brandstichting Batavierenweg 38-40

Bij de strijd om de Waalbrug tussen de Duitse troepen en de oprukkende Amerikaanse para's staken de Duitsers een groot aantal huizen in de buurt van de brug in brand om zo een vrij schootsveld te creëren. De bewoners werden met geweld verdreven of vluchtten uit eigen beweging. In enkele gevallen verscholen de bewoners zich in hun huizen. In 1941 hadden de paters van Mill Hill een dubbel woonhuis, Batavierenweg 38-40,  gehuurd om vanuit dit "St.-Joseph Huis" leden van deze congregatie een "Missiecursus voor Missionarissen"aan de universiteit te laten volgen. Op 18 september 1944 hebben de drie aanwezige Mill Hillers, dr. Hubert Ahaus, rector Bernard Vlasveld en de kok-portier, broeder Nico de Rijk, waarschijnlijk gemeend een veilige schuilplaats voor het oorlogsgeweld te vinden in de kelders van het huis, terwijl boven het pand in brand vloog en tot de grond toe afbrandde. Na de bevrijding van Nijmegen werd het terrein geëgaliseerd om parkeergelegenheid te bieden aan geallieerde voertuigen. Van de drie Mill Hillers werd verondersteld dat ze de stad uit gevlucht waren. In november 1945 werd het terrein vrijgegeven. Bij het uitgraven van de kelder werd het stoffelijk overschot van Hubert Ahaus aangetroffen. Van Bernard Vlasveld en Nico de Rijk is nooit een spoor gevonden.

Bron: F.U.Ros, Mill Hill 100 jaar in Nederland 1890-1990, Den Bosch 1990, p. 69-71( met foto van de afgebrande panden)

 

Bij de strijd om de Waalbrug tussen de Duitse troepen en de oprukkende Amerikaanse para's staken de Duitsers een groot aantal huizen in de buurt van de brug in brand om zo een vrij schootsveld te creëren. De bewoners werden met geweld verdreven of vluchtten uit eigen beweging. In enkele gevallen verscholen de bewoners zich in hun huizen. In 1941 hadden de paters van Mill Hill een dubbel woonhuis, Batavierenweg 38-40,  gehuurd om vanuit dit "St.-Joseph Huis" leden van deze congregatie een "Missiecursus voor Missionarissen"aan de universiteit te laten volgen. Op 18 september 1944 hebben de drie aanwezige Mill Hillers, dr. Hubert Ahaus, rector Bernard Vlasveld en de kok-portier, broeder Nico de Rijk, waarschijnlijk gemeend een veilige schuilplaats voor het oorlogsgeweld te vinden in de kelders van het huis, terwijl boven het pand in brand vloog en tot de grond toe afbrandde. Na de bevrijding van Nijmegen werd het terrein geëgaliseerd om parkeergelegenheid te bieden aan geallieerde voertuigen. Van de drie Mill Hillers werd verondersteld dat ze de stad uit gevlucht waren. In november 1945 werd het terrein vrijgegeven. Bij het uitgraven van de kelder werd het stoffelijk overschot van Hubert Ahaus aangetroffen. Van Bernard Vlasveld en Nico de Rijk is nooit een spoor gevonden.

Bron: F.U.Ros, Mill Hill 100 jaar in Nederland 1890-1990, Den Bosch 1990, p. 69-71( met foto van de afgebrande panden)

 

Lees meer
Voor andere personen bij deze gebeurtenis kies:

Brandstichting Batavierenweg 38-40

Meer dan een naam dankzij u. Heeft u informatie over of foto’s van personen op deze site, stuur deze dan naar ons via contact.