1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Over deze site Afkortingen

Afkortingen:

Collectie Bart Janssen = kopij  voor zijn (nog te verschijnen) boek over slachtoffers in Nijmegen

Commonwealth War Graves Commission = de Britse pendant van de OGS. Zie www.cwgc.org

Genlias = www.genlias.nl en is vanaf 1 jan. '13 gewijzigd opgenomen in www.wiewaswie.nl

Kooistra = Jack Kooistra, Een laatste saluut. Fryslan in de oorlog, Leeuwarden 2005, 2 dln (ook digitaal: www.eenlaatstesaluut.nl )

LBD = LuchtBeschermingsDienst

OGS = Oorlogsgravenstichting. Zie www.ogs.nl

PK = Persoonskaart (Gemeentelijke Basisadministratie)

RAN =Regionaal Archief Nijmegen

Volksbund = de Duitse pendant van de OGS voor de Duitse Kriegsgräber. Zie www.volksbund.de