1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Over deze site

Welkom op de site: "Oorlogsdoden in Nijmegen 1939-1945. Meer dan een naam..." Deze site is gemaakt door de Werkgroep Oorlogsdoden Nijmegen, een samenwerkingsverband van leden van diverse instanties onder auspiciĆ«n van het Nijmeegs Comité 4 en 5 mei.

Met deze site: www.oorlogsdodennijmegen.nl willen we een digitaal monument oprichten voor de vele slachtoffers, met name onder de Nijmeegse burgerbevolking. We proberen elk slachtoffer meer dan een naam te geven. Op de meer dan 60 oorlogsmonumenten en -plaquettes in Nijmegen staan soms wel de namen, maar ontbreekt veelal een toelichting op de persoon en op de oorlogsgebeurtenis, waar hij of zij bij betrokken was. Inmiddels hebben niet alleen de burgers, maar ook vele militaire slachtoffers hun plaats gekregen op deze website.

Over velen van deze slachtoffers is nog weinig bekend. Het zal wellicht nog jaren duren voor elk slachtoffer meer dan een naam gekregen heeft. Dat is alleen maar mogelijk met de hulp van hen die zelf de oorlog hebben meegemaakt of die over informatie beschikken over een of meer slachtoffers. De tijd dringt en daarom is ondanks de onvolledigheid de site al sinds 2008 opengesteld.

Graag uw reacties, informatie en foto`s naar: info@oorlogsdodennijmegen.nl , zodat aanvullingen en correcties mogelijk worden. De samenstellers van de website zullen de relevante persoonsinformatie verwerken en vervolgens alle ontvangen brieven, e-mailberichten, foto`s en andere bronnen overdragen aan het Regionaal Archief Nijmegen (RAN), waar ze voor het nageslacht worden bewaard. In het RAN is door u aangeboden informatie in principe openbaar en dus voor elke belangstellende ter inzage, tenzij u daar bezwaar tegen maakt.

Als voorbeeld voor deze website dienden de databases op de websites van Venlo (http://historie.venlo.nl) en Zeist (www.rhoen.nl). Dank zij de medewerking en adviezen van die zijde kon met instemming van de Venlose gemeente-archivaris en in goede samenwerking met de IT-firma Systemec in Venlo het database-format van Venlo grotendeels overgenomen worden. Ook het Regionaal Archief Nijmegen heeft alle medewerking verleend.

Voor de instandhouding van de website zijn giften welkom op NL34 RABO 0336 9928 66 van het Nijmeegs Comité 4 en 5 mei onder vermelding van: gift website www.oorlogsdodennijmegen.nl. Dat Comité is een stichting met ANBI-status.

Hierna vindt u nog toelichting op de volgende punten:

 

Henk Termeer, voorzitter redactionele werkgroep

 

De technische realisatie van deze website is verzorgd door Systemec BV.

Het grafisch ontwerp van deze website is verzorgd door Boy Bastiaens en Albert Kiefer.