1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Onderwijsbrief

In deze  onderwijslesbrief staan de dodelijke slachtoffers ten gevolge van oorlogshandelingen in Nijmegen gedurende de Tweede Wereldoorlog centraal.
 
Doel van de brief is dat de leerlingen na het maken van de opdracht weten wat de gevolgen waren van de oorlogshandelingen voor de bevolking van Nijmegen en voor mensen die op het ogenblik van de oorlogshandelingen in Nijmegen waren. De vele oorlogsdoden krijgen door de informatie die de leerlingen over hen verzamelen „een gezicht", d.w.z. inhoud en diepte.
 
Activiteit: leerlingen krijgen een opdracht, waarbij ze gebruik maken van de site www.oorlogsdodennijmegen.nl.
 
 
 
Stuur vragen of commentaar op de lesbrieven naar: lesbrief@oorlogsdodennijmegen.nl.