1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Zelfs na 70 jaar nog nieuwe oorlogsdoden gevonden

25-03-2016

Zo'n recent achterhaalde Nijmeegse oorlogsdode is Antoon Peters (geboren 1924). Dankzij vragen van tijdgenoten is zijn trieste geschiedenis pas onlangs duidelijk geworden, Men dacht in de jaren na de oorlog dat de sinds eind augustus 1944 vermiste kapper Antonius Johannes Peters uit Hees zich bij de SS had gemeld en in Duitse dienst was omgekomen, maar de werkelijkheid blijkt heel anders. Dankzij teruggevonden brieven aan zijn tante is gebleken dat Anton zich voor de Arbeitseinsatz verborgen hield, maar in mei 1944 door de Grüne Polizei is opgepakt. Eerst werd hij naar kamp Amersfoort getransporteerd en vandaar naar Neuss bij Düsseldorf, waar hij in de wapenindustrie zware dwangarbeid moest verrichten. Maar na eind augustus 1944 kwamen er geen brieven meer uit Neuss en is het lot van Antoon Peters in mist gehuld. Toen hij ook na mei 1945 niet terugkeerde, werd hij opgegeven als vermist en dat is feitelijk nog steeds zo. Naar alle waarschijnlijkheid is hij als gevolg van ziekte of bij een van de herhaalde bombardementen op de fabrieken in Neuss om het leven gekomen, maar zonder dat zijn overlijden werd geregistreerd. Klik hier voor het verhaal over Antoon.