1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Onbekende aanslag met mosterdgas

27-11-2023

vergrootglas
 

In juli 1943 werd de ondergedoken directeur van de Nijmeegse Keuringsdienst van Waren opgevolgd door dr. J.A.H. Knop, die woonde op de Marterstraat 68. Deze meldde op 4 augustus 1943 aan (waarnemend) burgemeester Hondius dat er een aanslag op hem was gepleegd met mosterdgas, vermoedelijk via de post. Hij had die aanslag dus wel overleefd maar had getuige een eerste onderzoek grote brandblaren opgelopen aan oksels en hals. Hondius meldde die aanslag bij de Ordnungspolizei en de Sicherheitsdienst in Arnhem, maar die maakten kennelijk weinig haast met het vervolgonderzoek. Over de plegers van die aanslag is vooralsnog niets bekend, maar zeer waarschijnlijk kwamen ze uit de kringen van het personeel van die dienst. In een bericht in het Nijmeegs Dagblad van 12 september 1946 wordt de mislukte aanslag genoemd en aangegeven dat Knop wegens zijn aggresieve pro-Duitse houding en gedrag in de dienst zeer gehaat werd en dan met name omdat hij "alle mogelijke moeite [deed] om het mannelijke personeel naar Duitsland te dirigeeren." Zie voor meer informatie: ODN-link.