1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Nieuw videoportret verschenen: kolonel Simon Thomas

08-07-2016

Op 8 juli 2016 is in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis het 11e videoportret gepresenteerd van een Nijmeegse oorlogsdode. Het gaat over kolonel Simon Thomas, de in Nijmegen woonachtige commandant van het belangrijke militaire vliegveld Waalhaven bij Rotterdam
 

Hij moet een van de vroegst gevallen oorlogsdoden zijn geweest, want hij kwam al kort na 10.30 uur op de eerste oorlogsdag, 10 mei 1940, om. Toch is er in zijn geval twijfel gebleven over de vraag of hij door Duits of door Nederlands vuur werd getroffen. Hier zijn verhaal in hoofdlijnen.

Jean Charles Maria SIMON THOMAS werd in 1881 geboren en was een van de hoogste Nederlandse militairen die bij de inval op 10 mei 1940 omkwamen. Hij was opgeleid in de landmacht en al vanaf het allereerste begin in 1913 nauw betrokken bij het opbouwen van een Nederlandse luchtmacht. Sinds april 1938 woonde deze pionier van de militaire luchtmacht in Nijmegen en in 1939 werd hij commandant van het vliegveld Waalhaven bij Rotterdam, het eerste militaire vliegveld van het land.

Daar landden op 10 mei 1940 vanaf vijf uur ’s morgens zo’n zeshonderd Duitse parachutisten in een poging om de belangrijkste haven van Nederland en zijn landsregering te Den Haag met een verrassende bliksemactie in handen te krijgen. Geconfronteerd met die grote overmacht zag majoor Simon Thomas zich al snel genoodzaakt zich met zijn mannen over te geven. De Duitse militairen dwongen hem vervolgens om andere, nog verzet biedende Nederlandse soldaten op diverse plekken rondom Rotterdam tot overgave te bewegen. Bij een van die pogingen kwam het tot een schotenwisseling en werd de toen 59-jarige Simon Thomas dodelijk getroffen, maar daarbij was niet duidelijk of de fatale kogel uit een Duits of een Nederlands vuurwapen kwam. Zijn stoffelijke resten zijn bijgezet op de algemene begraafplaats Crooswijk te Rotterdam.

Het videoportret wordt permanent getoond in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis en is ook terug te vinden op de site en op het Youtube-kanaal van dat Huis.