1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Koninklijke Bibliotheek besluit onze site te archiveren

03-12-2018

Onlangs heeft de Koninklijke Bibliotheek na onze hartelijke instemming besloten om onze website www.oorlogsdodennijmegen.nl periodiek te gaan archiveren. De gedachte achter die praktijk is de volgende: "Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is." Uiteraard is de reactie van de website trots op deze uitverkiezing.