1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Jodenvervolging

1942-1944

Jodenvervolging

Van juli 1942 tot september 1943 werd er systematische jacht gemaakt op joden. Zij werden gedeporteerd naar Westerbork of Vught en van daaruit tot medio september 1944 merendeels naar de vernietigingskampen. Alleen al op 27 november 1942 werden ca. 90 Nijmeegse joden in Auschwitz vergast. Tussen maart en juli 1943 werden in Sobibor 78 Nijmeegse joden omgebracht. In totaal zijn er meer dan 400 Nijmeegse joden in kampen en gaskamers  vermoord. Er zijn ca. 100 treintransporten gebruikt -- ±70 naar Auschwitz, ±20 naar Sobibor en ±10 naar Theresienstadt of Bergen-Belsen -- om de joden te vernietigen. De systematiek in de Vernichtungslager was als volgt: direct na aankomst van elke trein uit Westerbork werden de kinderen met hun moeders - om ze rustig te houden -, de vijftigplussers en de zieken-en-zwakken naar de "doucheruimtes" (lees:gaskamers) gedreven. De overgebleven mannen en vrouwen werden van een kampnummer voorzien en als slavenarbeiders afgebeuld tot de dood erop volgde, al of niet in de gaskamers. Voor 'begraaflocatie' moet in de meeste gevallen gelezen worden: 'asput in...'     Alle hier vermelde aantallen joden, levend of dood, zijn op serieus onderzoek gebaseerd, maar geen onderzoeker pretendeert in dezen precieze aantallen te kunnen geven. De aantallen zijn naar beste kunnen en weten.        Het Vernichtungslager Sobibor is na de gevangenenopstand in oktober 1943 met de grond gelijk gemaakt en zo veel mogelijk bewijsmateriaal over het bestaan van Sobibor is door de SS vernietigd.                   Auschwitz is bij de nadering van het Russische Rode Leger door de SS vanaf november '44 geleidelijk buiten gebruik gesteld: de gaskamers werden gesloten en opgeblazen, zoveel mogelijk joden werden weg gevoerd en/of vermoord, bewijsmateriaal werd verbrand. In januari '45 trok het Rode Leger het kamp in.

Van 1931 tot 1939 steeg het aantal joodse ingezetenen in Nijmegen van 462 naar 553. Van 544 in 1940 daalde het aantal tot 26 in 1945( gegevens Nat. Bevrijdingsmuseum Groesbeek). Voor de jodenjacht stelde de SS-er Antoine van Dijk, in september 1941 tot commandant benoemd van het Nijmeegse politiekorps, een aparte afdeling in, de "Politieke Dienst" genoemd, die uitsluitend fanatieke NSB-ers en overtuigde Nazi's zou herbergen zoals J.W.(Johannes) van Elferen, Willem Kaal, J.A.(Jacob) de Ruiter, Marinus Verstappen, G.W.(Willem) Wanders en A.H.(Anton) Wiebe. Voor elke gevangen jood kregen ze een premie, variërend van 7 tot 40 gulden. Van Dijk werd door het verzet geliquideerd. Zijn functie werd over genomen door de SS'er Johannes van Aperen. De  jodenjagers zijn na de oorlog voor hun misdaden berecht.

Zie Frank M. Eliëns, Nijmegen tussen bezetting en bevrijding, Zaltbommel 1995, p. 48 -68 ( met namenlijst van de omgebrachte joden en toelichting); Jozeph Michman e.a., Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland, Antwerpen-Amsterdam 1985, p. 171-210, 477-482;   H.D. van den Bergh, Onse Joeden: Nijmegen en de geschiedenis van haar joden, Zaltbommel 2002; G.Thuring, Ereveld Vredehof, Groesbeek 2010, p. 36; www.joodsmonument.nl ; Ad van Liempt e.a., Jodenjacht. De onthutsende rol van de Nederlandse politie, Amsterdam 2011 [zie onder de bovengenoemde namen van de politiemannen]; Brandpunt TV 2 okt. 2011: "De Jodenjagers van Nijmegen"; Guus Luijters en Aline Pennewaard, In Memoriam. De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen, Amsterdam 2012 (met alfabetisch namenregister, onderverdeling in genummerde transporttreinen en foto's van de slachtoffers), aanvullingen en correcties in Addendum, Amsterdam 2012; Lennert Savenije, "In dienst van de Nieuwe Orde? De Nijmeegse gemeentepolitie onder hoofdcommissaris A.J.M. van Dijk(1941-1943)" in: Jaarboek Numaga 2012,p.63-80

Personen

J. Asser

Jan was de zoon van Tobias Michel Karel Asser en Johanna Ernestina Asser. Hij vestigde zich op 10-08-1939 te Nijmegen komende vanuit Florenc ......

E. Friedberg

Ernst Friedberg zoon van Julius Friedberg en Selma Koopmann vestigde zich op 30 maart 1934 in Nijmegen komende vanuit Oss. Zijn huis (overig ......

J. van Spier

Jacob zoon van Jozef van Spier en Frederika Wolff woonde met zijn vrouw Elisabeth Frank in Nijmegen. Hun huwelijk bleef kinderloos. Hij zou ......

H. Cohen

Hartog (of Herman Cohen) vestigde zich op 16-12-1932 in Nijmegen komende uit Rotterdam. Hij was de zoon van Mozes Maurits Cohen en Rosaline ......

P.M. Berent

De familie Berent vestigde zich op 25-06-1934 in Nijmegen komende vanuit Berlijn. Peter Max bevond zich in ieder geval op 31-12-1942 in West ......

Zoeken op persoon bij deze gebeurtenis of bekijk alle personen als portrettengalerij

J. Asser

Jan was de zoon van Tobias Michel Karel Asser en Johanna Ernestina Asser. Hij vestigde zich op 10-08-1939 te Nijmegen komende vanuit Florenc ......

L. Beem

Lazarus Beem was gehuwd met Gerda Gimpel en woonde sinds juli 1935 in Nijmegen. Zij kregen een dochter Josephine Marion in 1937 geboren in N ......

L. Beem

Leo (Lazarus) Beem zoon van Hartog Beem en Rozetta Kaufman vestigde zich op 25-02-1936 in Nijmegen komende vanuit Arnhem. Hij was gehuwd met ......

P.M. Berent

De familie Berent vestigde zich op 25-06-1934 in Nijmegen komende vanuit Berlijn. Peter Max bevond zich in ieder geval op 31-12-1942 in West ......

S. van den Bergh-Knurr

Seraphina was de jongste van de drie dochters van Friede Knurr ( Nijmegen 29-3-1937) en Hannchen Cohen( Nijmegen 4-3-1930). Zij trouwde in N ......

I. Bergmann

Isaak Bergmann vestigde zich op 09-10-1940 vanuit Haarlem in Nijmegen. Hij was gehuwd met Regina Schwarzkachel die in november 1942 in Ausch ......

L. Bobbe-Frank

Lea was de tweede van zes kinderen. Dochter van Alexander Frank geb. 14-05-1897 te Nijmegen en Alida Henrietta Bosman geb.19-02-1897 te Rott ......

J. Brandon

Jacob Brandon was de zoon van de Amsterdamse koopman Mozes Brandon en Johanna Godlieb uit Nijmegen. Zij trouwden in Nijmegen op 10 juni 1897 ......

N. Brogholter

Nathan Brogholter was een zoon van Antonie Hartog Brogholter en van Caroline Levij. Brogholter vestigde zich op 29-08-1940 in Nijmegen komen ......

S. van Coevorden

Fritz zoon van Erst en Rachel van Coevorden woonde met zijn vrouw Martha van Kleef in Den Haag. In 1943 kregen zij een zoon Ernst Efraim die ......

H. Cohen

Hartog (of Herman Cohen) vestigde zich op 16-12-1932 in Nijmegen komende uit Rotterdam. Hij was de zoon van Mozes Maurits Cohen en Rosaline ......

J. Cohen

Cohen vestigde zich op 17-02-1925 in Nijmegen komende vanuit Rotterdam. Hij woonde met zijn broer Wilhelm bij zijn moeder op de Willemsweg. ......

M Cohen

Mozes Cohen was de oudste zoon van Melanie Seraphina Cohen-Hoffman. Hij huwde Rosaline Vega op 12.4.1918 te Nijmegen. Zij is in Auschwitz om ......

W. Cohen

Willem Cohen vestigde zich op 12-01-1940 in Nijmegen komende vanuit Tilburg. In de dertiger jaren woonde hij al drie keer eerder in Nijmegen ......

E. Drielsma-Elte

Mevrouw Drielsma was met een dochter van haar in Nijmegen ondergedoken (Algemeen Politieblad nr. 3 21-01-1943 72 bericht 153) en kwam daar i ......

P.W.C.F. Drukker

Drukker vestigde zich op 08-08-1921 in Nijmegen komende vanuit Utrecht.Op de persoonskaart van Drukker komt de aantekening voor dat blijkens ......

M.F. Eisendrath

De Heer Gus Worst heeft via e-mail (janhuibert@hetnet.nl) laten weten dat Maja Eisendrath in maart 1943 in Nijmegen als onderduikster door G ......

O.I. Elsbach

Otto Isaäc Elsbach vestigde zich bij zijn ouders Salomon Elsbach en Elisabeth Elsbach-Gotschalk op 27-02-1932 in de Vredestraat 2 te Nijmege ......

M. Farro

Mozes Farro vestigde zich op 05-02-1940 in Nijmegen komende vanuit Amsterdam. Hij woonde in Nijmegen samen met Jozef Pront. Mozes Farro is v ......

L. Frank

Lehman ( Leo ) Frank was de jongste zoon van Alida Helena Frank-Bronkhorst. De weduwe Alida woonde in de Veerpoortstraat in Arnhem. Zij hiel ......

E. Friedberg

Ernst Friedberg zoon van Julius Friedberg en Selma Koopmann vestigde zich op 30 maart 1934 in Nijmegen komende vanuit Oss. Zijn huis (overig ......

B. Gersons

De heer Bernard Gersons was geboren te Nijmegen op 12 mei 1922 als zoon van de heer Adolf Abraham Gersons en mevrouw Josephine Gersons. Hij ......

M. Gersons

De heer Maurits Gersons vestigde zich op 24 oktober 1928 in Nijmegen komende vanuit Tilburg. Hij was getrouwd met mevrouw Cato Rosalie van E ......

J. Glaser

Hij was gehuwd met Betty van der Hove en vader van drie jongens: Henri Carl ( 1934) Bernard ( 1936) en Rudi ( 1939). Het gehele gezin is ver ......

F. Glaser-Krause

Mevrouw Glaser-Krause vestigde zich op 09-08-1924 in Nijmegen komende vanuit Darmstadt.Zij was gehuwd met Maximiliaan Glaser die in 1937 ove ......

F. Kahn

Kahn vestigde zich op 21-12-1938 in Nijmegen komende vanuit Deventer. Zijn huis werd ontruimd op 23-02-1943. ......

L. Kahn

Kahn vestigde zich op 09-02-1934 in Nijmegen komende vanuit Duisburg. ......

N. Ketellapper

Nathan Ketellapper vestigde zich op 20-05-1938 in Nijmegen komende vanuit Amsterdam. Hij trok in bij het gezin van zijn zwager en zus Jacque ......

H. Kroon

Hildegard Kroon vestigde zich op 14-10-1940 in Nijmegen komende vanuit Appingedam. Zij was een dochter van Samuel Kroon en Henni Irma Katz. ......

S. Kuijt

Kuijt vestigde zich op 09-09-1938 in Nijmegen komende vanuit Amsterdam. Hij vertrok op 06-06-1942 naar Amsterdam. Volgens de bij Gerzon werk ......

M.H. Lezer

Mozes Lezer vestigde zich op 20-02-1930 in Nijmegen komende vanuit Assen. Hij was gehuwd met Jeannette Manassen . Op 06-03-1943 verhuisden z ......

E. Ligtenstein

Elizabeth (Beppie) Ligtenstein vestigde zich op elfjarige leeftijd op 24-12-1929 in Nijmegen komende vanuit Rotterdam. Zij woonde samen met ......

S.E. Lion

Silo Ernst Lion vestigde zich op 01-10-1937 in Nijmegen komende vanuit Oss. Hij woonde op hetzelfde adres als zijn ouders Joseph Silo en Jül ......

J. Meijer

Jacob vestigde zich op 26-04-1923 in Nijmegen komende vanuit Amsterdam. Hij is de zoon van Daniel en Virginie Meijer-Hartog en broer van Car ......

H. Moszkowicz

De 19-jarige Hadasa was de jongste in Polen geboren dochter in het Pools-joodse gezin van Szyja Moszkowicz en Zysie Moszkowicz-Rafalowicz da ......

M. Mug

Meijer Mug vestigde zich op 03-07-1940 in Nijmegen komende vanuit Amersfoort. Hij trad op 06-09-1940 in Nijmegen in het huwelijk met de niet ......

M.H.E.I. Neufeld

Moritz Neufeld vestigde zich op 21-07-1939 in Nijmegen komende vanuit Elst. Hij was gescheiden en trad in Nijmegen op 24 dec. 1941 in tweede ......

M.R.I.S. Neufeld-Wallach

Mathilde Rebecka Neufeld-Wallach vestigde zich op38-jarige leeftijd op 12-09-1933 in Nijmegen komende vanuit Kopenhagen. Zij was opera zange ......

Neuhaus-Wallach

Voor Isa(bella) Neuhaus-Wallach zie Neufeld-Wallach ......

N. Pels

Nathan Pels kwam met zijn ouders op 09-03-1920 in Nijmegen komende vanuit Delfzijl. Hij verloofde zich met de slagersdochter Greet Aelberts ......

F.Ph. Polak

Zoon van handelaar in muziekinstrumenten Emil Polak (zie daar). Werd samen met zijn vader en zijn twee broers (Hans Rudi en Kurt Emil) op 15 ......

H.R. Polak

Zoon van handelaar in muziekinstrumenten Emil Polak (zie daar); was een getalenteerd violist. Werd samen met zijn vader en zijn twee broers ......

K.E. Polak

Zoon van handelaar in muziekinstrumenten Emil Polak (zie daar). Werd samen met zijn vader en zijn twee broers (Fritz Philip en Hans Rudi) op ......

J. Prins

Prins vestigde zich op 14-07-1913 in Nijmegen komende vanuit Keulen. ......

M. Prins

Mozes Prins (geboren 1894) vestigde zich op 26 augustus 1936 in Nijmegen komende vanuit Tilburg. Van beroep was hij grossier in modeartikele ......

R. Prins-Rodrigues

Zij was gescheiden o.a. van de joodse cabaret-dichter Joseph van Dijk. Bij haar woonden in Bachstraat 21 haar twee dochters Rebecca van Dijk ......

J. Pront

Pront vestigde zich op 10-02-1940 in Nijmegen komende vanuit Amsterdam. In Amsterdam was hij in 1939 van zijn waarschijnlijk niet-joodsevrou ......

G. Roos-Serphos

Deze bij haar dood 90-jarige weduwe was in 1886 gehuwd met Levie Roos en vestigde zich op 19-04-1886 in Nijmegen komende vanuit Enschede. Zi ......

G.A.M.A. Rothe-Jacobi

Mevrouw Rothe vestigde zich op 08-10-1940 in Nijmegen komende vanuit Zandvoort. Mevrouw Rothe behorende tot de categorie gemengd gehuwden ko ......

W. Rothschild

Wilhelm Rothschild vestigde zich op 14-08-1937 in Nijmegen komende vanuit Berlijn.Van hem is weinig bekend. Volgens het Joods monument woond ......

E. Seemer-de Leeuw

Engelina Seemer-de Leeuw was in 1885 in Tiel getrouwd met Meijer Seemer . Zij waren neef en nicht. Meijer was van beroep eerste violist en c ......

M. Sons

Mordechai Sons vestigde zich met zijn echtgenote Rosette Sons-Kool op 07-07-1924 in Nijmegen komende vanuit Amsterdam. Hij werd gedeporteerd ......

J. van Spier

Jacob zoon van Jozef van Spier en Frederika Wolff woonde met zijn vrouw Elisabeth Frank in Nijmegen. Hun huwelijk bleef kinderloos. Hij zou ......

J.T. Stahl

Joseph vestigde zich op 04-11-1940 in Nijmegen komende vanuit Den Haag.Op hetzelfde adres woonde ook Salomon Stahl eveneens geboren in Sighe ......

A.H. Velleman

Arno was de zoon van Barend Velleman en Isabella Velleman-Gotlieb. Het gezin dook in 1943 vanuit Amsterdam in Nijmegen onder maar werd verra ......

E. Vlessing

Elly is de dochter van Philippus Vlessing en Rachel Vlessing-van Buren zie elders op deze site. Het gezin vestigde zich op 20-08-1926 in Nij ......

S. Voet

Salomon Voet vestigde zich in 1941 in Nijmegen vanuit Amsterdam. Aanvankelijk woonde hij met vrouw Reintje Voet-Kool en zoon Harry in het pe ......

N. de Vries

Nathan de Vries vestigde zich op 27-05-1935 in Nijmegen komende vanuit Haarlem.Hij was gehuwd met Sophie de Jong. Zij kregen twee kinderen d ......

S. de Vries-de Jong

Sophie de Vries-de Jong was getrouwd met Nathan de Vries. Zij kregen twee kinderen die de oorlog overleefd hebben. Sophie vertrok op 06-03-1 ......

S. Wallach

Samuel Wallach was getrouwd met Mathilde Kahn. Zij kregen in 1898 een zoon Ernst Adolf. Deze kwam in Auschwitz terecht en is tijdens de dode ......

S. Weisz-van der Wijk

Sebilla was in Nijmegen geboren als Joodse dochter van Hijman van der Wijk en Jacoba (of Johanna) Bierman. Na 1910 (onbekend wanneer) vestig ......

J. Zaligman

Jacob Zaligman werkte samen met zijn vader Benjamin in hun textielwinkel in Meppel op het Prinsenplein 19. Zij gingen met de transportfiets ......

Ch. S. Zwarenstein

Charly Salomon was de oudste zoon van Salomon Zwarenstein en Helena Rubens. Charly Zwarenstein geboren in Nijmegen vestigde zich op 02-01-19 ......

Achternaam
(zonder voorvoegsel):

Meisjesachternaam
(zonder voorvoegsel)

Geslacht:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Woonplaats:

Adres:

Nationaliteit:

Geloof:

Burgerlijke staat:

Overlijdensdatum:

Overlijdensplaats:

Doodsomstandigheid:

Oorlogscategorie:

Details Naam Woonplaats Meisjesnaam Geslacht Geboortedatum Overlijdensdatum Nationaliteit Geloof Burgerlijke staat Geboorteplaats Adres Overlijdensplaats Doodsomstandigheid Gebeurtenis Oorlogscategorie
Details Naam Woonplaats Meisjesnaam Geslacht Geboortedatum Overlijdensdatum Nationaliteit Geloof Burgerlijke staat Geboorteplaats Adres Overlijdensplaats Doodsomstandigheid Gebeurtenis Oorlogscategorie