1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Over deze site Wie worden er opgenomen

Al vele jaren bestaat er in Nijmegen grote belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog en de herdenking ervan: op 22 februari van het bombardement in 1944, op 4 mei van alle oorlogsslachtoffers, in augustus van het einde van de oorlog in Azië, in september van de bevrijding van een aanzienlijk deel van Zuid-Nederland, Nijmegen incluis. Bij de herdenkingen wordt mede stilgestaan bij het grote aantal omgekomenen.

Nijmegen is dan ook één van de zwaarst getroffen steden van Nederland, vooral door het bombardement van februari 1944, de strijd in en om Nijmegen van september 1944 tot februari 1945 en de deportatie van honderden joden, zigeuners en vele anderen naar concentratie- of vernietigingskampen. Bovendien vielen er doden bij andere bombardementen dan dat van februari 1944, in en door het verzet, onder de dwangarbeiders in Duitsland, onder de Nederlandse en andere geallieerde militairen, bijv. bij de bevrijding en de daarop volgende periode van Nijmegen als frontstad, door neerstortende vliegtuigen en onder de aan Duitse zijde vechtende soldaten, al of niet afkomstig uit Nijmegen. Er is geen straat in het oude Nijmegen zonder sporen van de oorlog en er is geen Nijmegenaar op leeftijd die niet in hoofd en hart herinneringen met zich meedraagt aan deze oorlog.

De nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers wordt in ere gehouden. In Nijmegen zijn meer dan 60 oorlogsmonumenten, waarvan enkele wel in minder goede staat verkeren. Aan de oorlogsslachtoffers nu meer dan een naam te geven en ze daadwerkelijk nader te identificeren is een opdracht voor allen die beseffen dat we de vrijheid aan velen van hen te danken hebben of die als nabestaanden dierbare herinneringen koesteren aan degenen die de bevrijding niet meer mochten meemaken. De tijd dringt. Het is nog slechts enkele jaren mogelijk van de  nabestaanden of van tijdgenoten de nodige informatie te verkrijgen.

Ook de omgekomenen aan de kant van de bezetters of van diegenen, die met hen samenwerkten worden in het overzicht opgenomen. Ook zij behoren tot de oorlogsdoden en zullen vermeld worden, al dragen zij wellicht persoonlijk schuld met zich mee. Gezien de gevoeligheden op dit punt gaan we zorgvuldig te werk om onnodig kwetsen te vermijden.

In eerste instantie worden die personen vermeld die door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen in of buiten Nijmegen, maar woonden, werkten of tijdelijk verbleven of begraven werden in de stad, alsmede zij die na de oorlog nog omkwamen door oorzaken als de ontploffing van achtergelaten munitie of door ongevallen met geallieerde voertuigen. Van de slachtoffers, gevallen in Nederlands-Indië, bij de koopvaardij en de marine, worden zij vermeld, die in Nijmegen geboren zijn. Gezien de uitbreiding van de gemeentegrenzen zal deze site ook slachtoffers vermelden, die gevallen zijn in of afkomstig zijn uit Lent, Ressen en Oosterhout. Op verscheidene herinneringsplaquettes en andere monumenten staan ook namen van personen die niet in Nijmegen woonden of werkten. Zij werden wel beschouwd als behorend bij een Nijmeegse gemeenschap. Daarom proberen wij ook hen nader te identificeren.

Het onderzoek is nog onvolledig. Alleen van de slachtoffers van het bombardement in februari 1944 (J.W.Creemers, Bart Janssen, Zoeklicht 2000), van de jodenvervolging (Frank Eliëns) en van het verzet (Peter Sliepenbeek, Henk Termeer en Joost Rosendaal) bestaan vrij volledige overzichten, samengesteld door de genoemde personen. De gegevens op deze website zijn ook nog onvolledig en vormen een momentopname van de huidige stand van het onderzoek. Het doel is per persoon een korte beschrijving te geven van de betrokkene en van de omstandigheden en de oorzaken van het overlijden. Opname in een database geeft de redactie de mogelijkheid alle noodzakelijke correcties en aanvullingen na controle snel in te voeren en fouten te verwijderen.