1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Over deze site Welke gegevens worden vermeld

Van elke persoon is getracht de volgende gegevens op te nemen:

Familienaam en voornamen, roepnaam, geslacht, geboortedatum en-plaats, woonplaats en -adres, godsdienst, beroep, overlijdensdatum en -plaats, begraaf- of crematieplaats, zo mogelijk foto en/of bidprentje en/of vermelding op monument. Tot besluit enkele regels tekst ter nadere identificatie van de persoon en de omstandigheden waaronder hij of zij om het leven is gekomen. Bronvermelding: schriftelijke bron- of literatuurvermelding, eventueel vermelding van mondelinge mededeling met datum en naam van de zegspersoon. De redactie staat in voor wetenschappelijk verantwoorde teksten. De personalia worden gecontroleerd, voorzover mogelijk, met de Persoonskaarten (PK) in het Regionaal Archief.

Volledig en foutloos kan de website niet worden, gezien de chaotische oorlogsperiode en veel inmiddels verdwenen documentatie. De redactie betracht de grootste zorgvuldigheid, omdat veel zaken uit 1940-1945  gevoelig liggen voor nabestaanden en overlevenden. Een geleidelijke opbouw van de database en medewerking van velen (overlevenden, nabestaanden en deskundigen) zijn daarom van groot belang. De noodzaak van deze medewerking  kan  niet voldoende benadrukt worden; elke medewerking wordt door de werkgroep zeer gewaardeerd.